Technologijų praktinio mokymo centro įkūrimas Utenos kolegijoje

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-15-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Utenos kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
1 424 418,05 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

2009/10 m.m. kolegijoje daugiausia asmenų studijavo pagal vadybos ir verslo administravimo (876), teisės (461), edukologijos (232) ir socialinio darbo (194) posričių programas. Šie studentai sudarė studijuojančiųjų daugumą, tačiau šalies ūkio raida ir perspektyvos bei darbo rinkos situacija jau seniai signalizuoja apie tokių specialistų perprodukciją ir prastas galimybes įsidarbinti suteiktą kvalifikaciją atitinkančioje darbo vietoje. Todėl pastaruosius keletą metų kolegija daug dėmesio skiria technologijų srities specialistų ruošimui, kurie studijuoja pagal chemijos inžinerijos (3,72 proc. visų šio posričio studentų šalyje), informatikos inžinerijos (7,53 proc.), pramonės inžinerijos (2,14 proc.), elektros energetikos (6,6 proc.) ir kt. programas. Nors šių studentų kolegijoje kasmet daugėja, ilgainiui kolegijos patrauklumas ir konkurencingumas mažės dėl efektyviam studijų procesui organizuoti nepakankamai pritaikytos studijų infrastruktūros ir modernios laboratorinės įrangos trūkumo. Šis - 24 mėn. trukmės - projektas parengtas planuojant pertvarkyti ir modernizuoti Utenos kolegijos infrastruktūrą, siekiant įkurti Technologijų praktinio mokymo centrą ir padidinti technologijos mokslų studijų sričių specialistų rengimo efektyvumą. Užsibrėžto tikslo bus siekiama pertvarkant ir modernizuojant dabar veikiančio kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto (VTF) teorinio ir praktinio mokymo paskirties patalpas. Įgyvendinus planuojamą infrastruktūros plėtros projektą ir atlikus aukščiau paminėtas struktūrines permainas, taip pat bus sudarytos sąlygos (iškart po to) optimizuoti Utenos kolegijos (studijų) paslaugų teikimo procesą bei jo sąnaudas. Įgyvendinti pokyčiai ilgainiui leis ženkliai efektyviau naudoti disponuojamus žmonių ir materialinius išteklius, atnaujinti studijų programas ir rengti (jas) naujas bei kolegijos studijų infrastruktūrą valdyti užtikrinant jos optimalų panaudojimą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-15-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-15-K-01-012
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-30
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-07-30
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.

<< Grįžti į paieškos formą