Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos praktinio mokymo centro ,,Aktyvus namas" įkūrimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-15-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
1 006 628,83 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Statybos inžinerijoje šiuo metu plačiai naudojamos naujausios šiuolaikinės technologijos, kurios didina statybai keliamus reikalavimus, leidžia užtikrinti aukštą darbų kokybę ir statytojų poreikius. Be to, didžiulis dėmesys skiriamas ekologiškumui. Rengiant statybos inžinerijos specialistus labai svarbu suteikti jiems praktines žinias, įgalinančias suprasti esminius procesus, vykstančius projektuojant inžinerines sistemas, eksploatuojant statinius bei siekiant užtikrinti aplinkosaugą. Tam būtina sukurti tinkamą infrastruktūrą. Projekto tikslas - įkurti VTDK Statybos fakulteto Praktinio mokymo centrą ,,Aktyvus namas", siekiant tobulinti Statybos inžinerijos studijų krypties studijų programų studentų praktinių gebėjimų ugdymą. Įgyvendinus projektą Statybos fakultete bus sukurta modernia auditorijų ir laboratorijų įranga aprūpinta studijų bazė. Tai sudarys galimybę esamiems ir būsimiems kolegijos teikiamų paslaugų gavėjams suteikti aukščiausios kokybės išsilavinimą bei sudarys sąlygas įsidarbinti suteiktą kvalifikaciją atitinkančioje darbo vietoje. Kolegijoje įdiegta įranga atitiks ar netgi bus pažangesnė už susijusių specializacijos sričių įmonėse naudojamą įrangą. Įdiegus modernią įrangą, neišvengiamai bus patobulinta ir nuolat tobulinama dėstytojų kvalifikacija, teikiamos aukštos kokybės, paslaugų vartotojų ir verslo įmonių poreikius tenkinančios studijų, kvalifikacijos tobulinimo ir mokslo-taikomųjų tyrimų paslaugos.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-15-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-15-K-01-013
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-30
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-07-30
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą