Vilniaus kolegijos studentų praktinių gebėjimų ugdymo efektyvumo didinimas modernizuojant studijų infrastruktūrą

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-15-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
1 230 560,38 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Perspektyviose Vilniaus kolegijos (toliau VK) vykdomose studijų programose studijuojančių studentų praktinių gebėjimų ugdymui skirta studijų infrastruktūra dėl nusidėvėjimo bei laboratorinės įrangos stygiaus tampa neefektyvi, fiziškai ir morališkai pasenusi. Iš valstybės biudžeto ir studentų įmokų gaunamos lėšos yra nepakankamos kompleksiniam studijų programų vykdymui reikiamos studijų bazės atnaujinimui. Technologijos mokslų studijų krypčių programų vykdymui naudojama įranga dėl technologinės pažangos yra sparčiai besivystanti ir ypač imli investicijoms. Dėl šių priežasčių būtinas skubus laboratorinės ir komipiuterinės įrangos modernizavimas bei patalpų, kuriose bus instaliuota minėta įranga, renovavimas, tuo pačiu įdiegiant modernias informacijos technologijas. Minėtą įrangą numatoma koncentruoti naujai kuriamuose bei atnaujinamuose VK praktinio mokymo centruose, sudarant galimybę įgyvendinus projektą ja naudotis ir kitų kolegijų studentams bei profesinio mokymo centrų moksleiviams. Projekto metu VK 6 Elektronikos ir informatikos fakulteteto (EIF) laboratorijas bei Mechatronikos ir IKT praktinio mokymo centrus aprūpinus laboratorine ir IT įranga, įrengus Mokomąją diagnostinių tyrimų laboratoriją Sveikatos priežiūros fakultete (SPF), Maisto produktų technologijų ir Gyvūnų sveikatingumo praktinio mokymo centrus - Agrotechnologijų fakultete (ATF), Garso įrašymo laboratoriją - Menų fakultete (MEF), modernizavus Dizaino ir technologijų fakulteto (DTF) Praktikų centrą, Verslo vadybos fakultete (VVF) - Biuro technikos mokymo centrą ir Mokomąją reklamos studiją bei Banko ir draudimo paslaugų imitacinės įmonės studentų darbo vietas Ekonomikos fakultete (EKF), įvyktų VK studentų praktinių gebėjimų ugdymo kokybės proveržis. Didžiausią teigiamą poveikį pajustų VK technologijos mokslų studijų programas studijuojantys studentai ir jų dėstytojai, kadangi didžioji projektui skirtų lėšų dalis tektų technologijos studijų krypčių studijų programų infrastruktūros plėtrai (?).

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-15-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-15-K-01-015
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-30
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-07-30
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą