Autotransporto priemonių registravimo paslaugų perkėlimas į internetinę erdvę

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė "REGITRA"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
1 949 721,97 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas yra perkelti transporto priemonių registravimo ir kitas su transporto priemonių registravimu susijusias paslaugas į elektroninę terpę, t.y. sukurti transporto priemonių registravimo viešąją elektroninę paslaugą, kurios iki šiol šalyje nebuvo. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos gyventojams ir verslo subjektams vykdyti transporto priemonių įregistravimo, duomenų keitimo bei išregistravimo operacijas bei naudotis kitomis su registravimu susijusiomis paslaugomis, tokiomis kaip transporto priemonių apžiūros identifikavimui užsakymas, transporto priemonių apžiūros duomenų įrašymas, valstybinių numerio ženklų rezervavimas ir užsakymas bei kitomis. Visos paslaugos operacijos bus atliekamos tiesiogiai, elektroniniu nuotoliniu būdu. Projektas prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo. Teikiant šią paslaugą tradiciniu būdu naudojama esama techninė-programinė bazė, veiklą reglamentuojantys dokumentai, kurie iš esmės netenkina reikalavimų paslaugos perkėlimui į elektroninę terpę. Todėl tikslui pasiekti turi būti sukurta nauja sistema, kuri apimtų ne tik technines-programines priemones, bet ir metodinę-teisinę bazę, skirtus teikti elektroninę paslaugą, užtikrinti jos stabilų darbą, tolimesnį vystymą, lankstumą pokyčiams, palaikymą, saugumą bei efektyvumą. Įdiegus viešąją elektroninę paslaugą bus paprastesnės bei efektyvesnės paslaugos suteikimo procedūros, pagerinta paslaugos kokybė, tuo pačiu dėl vykimo pas paslaugos teikėją sutaupant paslaugos gavėjų laiko bei kuro sąnaudas. Realizavus projektą bus sukurta vartotojui patogi, lengvai pasiekiama, nepriklausomai nuo geografinės padėties ar laiko, ir naudinga elektroninė viešoji paslauga, tuo užtikrinant, kad informacinės ir ryšių technologijos būtų veiksmingai naudojamos viešajam sektoriui modernizuoti.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninės valdžios paslaugos
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-01-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-11-14
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-04-03
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą