Marijampolės kolegijos infrastruktūros atnaujinimas ir Integruoto verslo organizavimo praktinio mokymo centro steigimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-15-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Marijampolės kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
969 605,71 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Šiuo metu Marijampolės kolegijos infrastruktūra neatitinka šiuolaikinio mokslo ir studijų reikalavimų. Kolegijos Inžinerijos korpuso turima įranga bei esama infrastruktūros būklė yra pasenusi, taigi studentai negali pilnai įgyti reikalingų žinių ir praktinių įgūdžių techniškųjų pakraipų studentams, dėl ko šių sričių specialistai rengiami studijoms ir mokslui nepritaikytose patalpose. Kolegija jaučia ir salių, kuriose turi būti vykdomi įvairūs kolegijos renginiai, skirti akademinei bendruomenei, trūkumą, kadangi ateityje planuojamas studijuojančiųjų skaičiaus išaugimas, o turimos patalpos jau yra per ankštos sutalpinti dabar besimokančius studentus. Dar viena problema - kolegijos Centriniuose rūmuose esančių auditorijų būklė neatitinka šiuolaikinių standartų, jose nėra įdiegtų informacinių technologijų, būtinų geroms studijų sąlygoms užtikrinti. Projekto tikslas - kolegijos bendrabučio patalpose įkurti praktinio rengimo centrą, atnaujinti bei modernizuoti Centriniuose rūmuose esančias auditorijas, atnaujinti bei naujausia įranga aprūpinti automobilių ir traktorių techninio eksploatavimo studijų programai skirtas laboratorijas bei įrengti naują auditoriją. Praktinio rengimo centre planuojama įkurti viešbučio kambario imitacija/mokomoji klasė , viešbučio priėmimo skyriaus imitacinis kambarys, turizmo informacijos centras, kur turizmo administravimo studijų krypties studentai turės puikias galimybes tvirtiems praktiniams įgūdžiams įgyti. Praktinio mokymo centre taip pat planuojama įrengti maitinimo verslo organizavimo studijų krypt

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-15-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-15-K-01-017
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-30
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-07-30
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės

<< Grįžti į paieškos formą