Lietuvių kalbos mokymas(is) - svarbiausias užsieniečių vaikų socializacijos veiksnys

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus vidurinė mokykla "Lietuvių namai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
185 030,14 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Kiekvienais metais imigrantų skaičius Lietuvoje nuolat didėjo - nuo 6,8 tūkst. 2005 metais iki 9,3 tūkst. 2009 metais (Statistikos departamentas, 2009 m.). Viso per 2005-2009 m. laikotarpį į Lietuvą imigravo 32,4 tūkstančių gyventojų. Daugiausia imigruojama iš Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos Federacijos, Anglijos. Šių žmonių socialinės integracijos teisinio pagrindo kūrimas vyksta labai intensyviai ir švietimas yra laikomas viena iš svarbiausių integracijos sričių. Statistikos departamento duomenimis 49 proc. imigrantų ir reemigrantų yra susituokę, auginantys ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus. Imigrantų ir reemigrantų vaikai toliau projekte bus vadinami užsieniečių vaikais. Siekiant šių vaikų pozityvios socializacijos, būtina padėti jiems išmokti valstybinę kalbą, pažinti šalies kultūrą, istoriją, aktyviai įsijungti į visuomeninį gyvenimą. Tyrimo „Užsieniečių vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“ (ŠMM, 2005) išvadose kalbama apie Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos mokytojų nepakankamą pasirengimą darbui su užsieniečių vaikais bei metodinės pagalbos trūkumą. Projektu siekiama spręsti šias problemas respublikos mastu, sukuriant: 1) trūkstamą lietuvių kalbos nuotolinio mokymo metodiką tėvams ir pedagogams; 2) lietuvių kalbos nuotolinio mokymo modulius pradedantiesiems bei pažengusiems; 3) išlyginamosios klasės ir/ar išlyginamosios mobiliosios grupės mokymo metodiką, mokymo modulius, mokomąją medžiagą; 4) tobulinti mokytojų, kurie dirba su užsieniečių vaikais, kvalifikaciją. Projekto tikslas - tobulinti pedagogų kvalifikaciją ir sukurti įrankius mokant(is) lietuvių kalbos, siekiant palengvinti užsieniečių vaikų socializaciją. Projekto tikslinės grupės - mokytojai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-05-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-05-K-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-08-25
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-08-25
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą