"Saugūs vaikai kelyje"

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Saugaus eismo mokymo asociacija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
277 961,94 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Lietuvoje 2007-2009 m.eismo įvykiuose nukentėjo 1920 vaikų (5-14 m. amžiaus).ES tyrimo HERMES duomenimis virš 90 proc. vaikų (6-8 m. amžiaus) nukenčia dėl neatsargaus elgesio pereinant kelią/gatvę ir saugos diržų/automobilinių kėdučių nenaudojimo, šios priežastys aktualios ir Lietuvai. Pagal įvairias programas yra numatytos saugaus eismo gerinimo priemonės, tačiau jos yra labiau nukreiptos į viešinimą ir žinojimo didinimą, bet ne į praktinių įgūdžių formavimą. ES šalių patirtis rodo, kad šioje amžiaus grupėje saugaus eismo įgūdžių įgijimas efektyviausiai pasiekiamas per mokymąsi darant.Taikant tokį inovatyvų Lietuvai švietimo metodą projekte specialiai apmokyti instruktoriai pagal metodiką, taikomą ES šalyse, atvyks į mokyklą pas 6-8 m. amžiaus vaikus su mokymo priemonėmis (automobiliukais, kelio ženklų ir pan.modeliais) per žaidimą ir demostraciją vaikams suformuos įgūdžius - saugiai pereiti gatvę/kelią, tinkamai elgtis pagal svarbius kelio ženklus, įpratinti segtis saugos diržą. Tiesioginė tikslinė grupė 6-8 m. mokiniai ir jų mokytojai, netiesioginė - mokinių tėvai. Tokios tiksl. grupės pasirinktos, nes tokio amžiaus vaikai labiausiai nukenčia eismo įvykiuose, jau moka skaityt ir naudoti IT, imlūs mokymui ir ugdymui, lengviausia suformuoti tinkamus įgūdžius, mokytojai - nes eismo sauga įtraukta į pradinukų ugdymo programą ir turėtų ugdyti vaikus pagal praktišką metodiką, tėvai - nes vaikai dažniausiai važiuoja automobiliu, kurį vairuoja tėvai.Projekto pridėtinė vertė ir nauda tiksl. grupėms: 1)bus suformuoti vaikų saugaus elgesio kelyje/gatvėje/važiuojant automobiliu įgūdžiai, patobulinti mokytojų gebėjimai taikyti inovatyvius ugdymo metodus, 2) platus projekto mastas - apims visas šalies apskritis, bus apmokyta nemažiau nei 10000 vaikų ir apie 400 mokytojų, 3)ilgalaikis poveikis - suformuotas naujosios kartos tinkamas elgesio kelyje mentalitetas, kuris teigiamai veiks jų tėvus šioje srityje, 4)naudojama vaikams patraukli ugdymo forma ir IT.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-05-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-05-K-01-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-08
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2010-07-08
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą