Mokyklų, kultūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų bendruomenės, siekiančios vaikų emocinės gerovės, modelio diegimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Vaiko labui"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
280 909,12 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Tyrimai rodo, kad Lietuvos vaikams trūksta sunkumų įveikimo ir socialinių įgūdžių: aukšti jų savižudybių, destruktyvaus elgesio, patyčių rodikliai. Pasaulio patirtis rodo, kad šios problemos efektyviausiai įveikiamos įsijungus visai mokyklos bendruomenei, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Šis projektas siekia stiprinti vaikų sunkumų įveikimo ir socialinių įgūdžių ugdymą bei sukurti juos palaikančią aplinką mokykloje. Projekto veiklos numatytos taip, kad vaikų emocinės gerovės siekianti bendruomenė būtų kuriama visų jos narių pastangomis. Lietuvoje jau vienuolikti metai sėkmingai įgyvendinama tarptautinė 5-7 metų vaikų sunkumų įveikimo įgūdžių ugdymo programa "Zipio draugai", kurioje per šį laikotarpį yra dalyvavę 72 000 vaikų, darbui joje parengta 2600 pedagogų iš visų Lietuvos apskričių. Programos efektyvumą patvirtino tarptautiniai moksliniai tyrimai. Tačiau vaikų įgyti įgūdžiai mažai palaikomi jiems pradėjus lankyti mokyklą, kadangi pradinių klasių pedagogams trūksta sunkumų įveikimo įgūdžių ugdymo kompetencijos, be to, dažnai vyrauja nepalankus emocinis klimatas mokykloje. Projekto veiklos skirtos užmegzti ir palaikyti ryšius tarp ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų, kuriant palaikančią, tolerantišką, nediskriminuojančią aplinką vaikams bei tobulinant pradinių klasių mokytojų kompetenciją."Zipio draugų" programa lig šiol buvo vykdoma tik ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose ir globos institucijose, taigi ji neapėmė neformaliojo ugdymo sistemos - sunkumų įveikimo ir socialinių įgūdžių ugdymo popamokinėje veikloje, būreliuose, kultūros įstaigų organizuojamoje veikloje vaikams. Pastaruoju metu aktyviai steigiami universalūs daugiafunkciniai centrai (toliau - UDC), didinantys švietimo paslaugų prieinamumą kaimo vietovėse gyvenantiems vaikams. Projektas skirtas šiuos centrus įtraukti į vaiko emocinei gerovei palankios aplinkos kūrimą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-05-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-05-K-01-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-08-25
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-08-25
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą