Tarpkultūrinio švietimo modelio įgyvendinimas bendrojo lavinimo mokykloje

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Širvintų rajono Švietimo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
227 690,86 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Plačiąja prasme tarpkultūrinis švietimas apima rasės, etniškumo, kalbos, seksualinio tapatumo, lyties, amžiaus, įgalumo, socialinės klasės, išsilavinimo, religijos ir kitas kultūrines dimensijas. Šiuolaikinių mokyklų pesonalo pasirengimo srityje, ugdymo procese ir turinyje tūksta tarpkultūrinių kompetencijų, pagarbos įvairovei principų. Lietuvoje vis dar egzistuoja ribotas socialinės kultūrinės įvairovės, tarpkultūrinės sąveikos ir komunikacijos patirčių įtraukimas į švietimo procesus bei turinį. Kompleksinė mokymo turinio ir socialinės aplinkos analizė parodė, kad mokyklose įtvirtinami socialinių kultūrinių grupių stereotipai ir išankstinės nuostatos bei ribotai skatinamas šių grupių patirčių pažinimas. Pagrinidis tarpkultūrinių žinių teikėjas mokiniams yra ne mokytojas, o internetas ir žiniasklaida. Šis pažinimas turi būti kuriamas ne tik mokantis iš knygų, bet ir remiantis kasdienio gyvenimo praktika, asmenine patirtimi, aktyviu mokytojo ir mokinio santykiu. Tačiau mokyklose nėra specialios disciplinos "Tarpkultūrinis ugdymas", nevyksta ir specialių kursų mokytojų kompetencijoms tobulinti. Šiuo projektu bus siekiama skatinti tarpkultūrinį švietimą bendrojo lavinimo mokyklose. Tikslo bus siekiama šiomis veiklomis: bus organizuojami seminarai mokytojams, švietimo administracijos darbuotojams, tėvams, vyresniųjų klasių mokiniams, kultūros darbuotojams bei jaunimo organizacijos atstovams, taip pat klasės valandėlės mokiniams. Tarpkultūrinis mokymas bus integruotas į pamokas (dorinio ugdymo, istorijos, pilietiškumo ugdymo, kalbų, meninio ugdymo), bus organizuojamos netradicinio ugdymo dienos bei idėjų mugė.Projektas atitinka "Mokyklų tobulinimo programos plius" nuostatas bei Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos antrąjį prioriteto tikslą ir uždavinius.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-05-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-05-K-01-007
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-09-17
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-09-17
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Širvintų raj.

<< Grįžti į paieškos formą