Kūrybiškumas - raktas į nepažintą pasaulį

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
176 598,41 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Problema - remiantis 2009 m. tyrimu (žr. priedai), dauguma mokytojų ir mokinių supranta kūrybiškumo ugdymo svarbą, tačiau vertina skirtingai. Mokykloms trūksta sistemingos, konstruktyvios pagalbos, kokybiškų orientuotų į praktinę veiklą mokymų skirtų kūrybiškumo ugdymo, inovatyvių metodų sampratai ir analizeio bei pritaikymui visame ugdymo procese. Mokyklų problema- mokytojų ir mokinių tikslingas bendravimas, aiškinantis įvairias problemas ir jas kūrybiškai sprendžiant ieškant mokytojų, mokinių ir tėvų partnerystės, plėtojant žmogiškuosius išteklius. Tikslai: sudaryti sąlygas mokytojams ir mokiniams įsigyti naujų kompetencijų reikalingų kūrybiškumo ugdymui, kūrybinei pedagoginei veiklai, bendravimui ir bendradarbiavimui. Įtvirtinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, geros patirties sklaidos ir tarpusavio bendradarbiavimo būdą, panaudojant inovatyvų kūrybiškumo ugdymo modelį. Projektas bus įgyvendinamas organizuojant mokomuosius seminarus, viešąsias konsultacijas elektroninėje erdvėje, vykdant integruotą kūrybinę - praktinę veiklą, "desanto" stažuotes, apvaliojo stalo diskusijas. Bus išleista gerosios patirties sklaidos knyga, CD. Dalyvaus mokytojai, mokiniai, tėvai, kultūros darbuotojai. Jų poreikiai - sisteminga konstruktyvi pagalba orientuota į praktinį kūrybiškumo ugdymą, siekiant tarpusavio partnerystės. Pagerės mokinių, mokytojų, ir tėvų tarpusavio santykiai, atsiras empatija vykdant bendrą kūrybinę veiklą, diskutuojant. projekto naudingumas - bus plėtojami kūrybiniai-dvasiniai žmogiškieji ištekliai, amžinųjų vertybių sistema, tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas. Sukurti materialūs išliekamąją vertę turintys leidiniai: knyga, CD.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-05-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-05-K-01-009
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-09-17
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-09-17
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus raj.

<< Grįžti į paieškos formą