Netradicinis ugdymo modelis "Renkuosi profesiją" - atvira informacinė sistema elektroninėje terpėje bendrojo lavinimo mokykloms "Renkuosi profesiją" (toliau - AISET "Renkuosi profesiją").

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "IS Projektai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
187 287,71 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas - įdiegti inovatyvų netradicinio ugdymo modelį "Renkuosi profesiją", kur per naujai sukurtą programinę įrangą, jos prototipo gamybą, svetainės turinio duomenis būtų sukaupta medžiaga Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams - klasių auklėtojams mokinių neformaliam ugdymui elektroninėje terpėje, padėsianti rinktis specialybę būsimam darbui. Projektas aktyvintų tėvų, globėjų, klasės auklėtojų, mokinių bendruomenės komunikaciją su verslo visuomene. LT marketingo specialistai tyrimo metu išsiaiškino, kad vyresnių klasių auklėtojai neturi metodikos, medžiagos, komunikacijos šaltinio su verslo bendruomene neformaliam mokinių ugdymui - atviros duomenų informacinės sistemos elektroninėje terpėje, kur būtų pristatyta praktinė marketingo specialybių pareigybių veikla per jas atstovaujančius profesionalus, būtų galimybė užmegzti kontaktą susitikimų su klase organizavimui, būtų pateikta pareigybėms įsigyti reikalingos studijos, aukštosios mokyklos, galima praktika ir kt. Tyrimo duomenys (pr. 11.7.1) parodė, kad 93,33 % bendrojo lavinimo mokyklų vyresnių klasių moksleivių pageidauja kontakto su verslo visuomene, žinių apie profesinę veiklą. Tikslinga sukurti informacinę sistemą ir apmokyti ja naudotis, surinkti metodinę medžiagą, programą pritaikyti žmonėms su negalia, pravesti mokymus apie marketingą tikslinės grupės nariams: administracijos darbuotojai 80 žm., 400 mokytojų, 260 tėvų, 260 mokinių. Bus suorganizuota 20 mokymų - seminarų (2 X 10 x 1000 žm.). Projekto vertė - netradicinis bendrojo lavinimo mokyklų profesinės motyvacijos žinių problemos sprendimas per naujos mokymo organizavimo technologijos, mokymo programos ir mokymo medžiagos sukūrimą, mokytojų, mokymosi visą gyvenimą darbuotojų apmokymus, suteikiant profesinio informavimo marketingo srityje kompetenciją. Auklėtojai, tėvai taps sutelktesni, motyvuojant moksleivį prasmingai pasirinkti karjeros kryptį, moksleiviai prasmingai sieks aukštos kvalifikacijos, užmegs ryšį su verslo bendruomene.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-05-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-05-K-01-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-22
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2010-07-22
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą