MOKYMASIS VEIKIANT MOKYKLOS IR UNIVERSITETO SANGLAUDOS APLINKOJE

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
218 228,91 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Pastaraisiais metais didelis dėmesys yra skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo programų, ugdymo turinio atnaujinimui, tačiau norint pasiekti numatytus švietimo tikslus, yra reikalinga taikyti inovatyvius ugdymo metodus, tobulinti ugdymo formas. Mokytojai savo ruožtu turi gebėti naudoti naujus ugdymo metodus ir formas, kurios skatintų mokinių mokymąsi mokytis, ugdytų jų esmines kompetencijas. Šio projekto tikslas – padidinti bendrojo lavinimo mokyklų formalaus ugdymo lankstumą ir formų įvairovę, užtikrinant mokinių esminių kompetencijų ugdymą. Projektu siekiama įdiegti sisteminį inovatyvų ugdymo modelį „Mokymasis veikiant mokyklos ir universiteto sanglaudos aplinkoje“ bendrojo lavinimo programoje, skatinantį mokinių esmines - mokymosi mokytis, iniciatyvumo ir verslumo, socialumo ir pilietiškumo, kultūrinės, asmeninės, komunikavimo - kompetencijas. Diegiamas ugdymo modelis pagrįstas mokymosi veikiant požiūriu. Jo tikslas - padėti dalyviams plėtoti jų gebėjimus mokytis veikiant, tobulinant jau turimas ir įgyjant naujų mokymosi visą gyvenimą kompetencijų. Modeliu skatinama taikyti netradicines ugdymo formas bendradarbiaujant mokyklai ir universitetui, neformalaus ugdymo aplinkoje. Projekto tikslinės grupės – mokytojai (70 asm.), mokiniai (1100 asm.), mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai (22 asm.), tėvai (globėjai, rūpintojai) (100 asm.), švietimo pagalbos specialistai (10 asm.). Dalyvaudami projekto veiklose ir seminaruose mokyklų vadovai ir mokytojai pagilins savo žinias, įgis naujų gebėjimų ir kompetencijų ir pasirengs ugdymo modelio diegimui, mokiniai gebės efektyviai mokytis, rengti kompetencijų aplankus. Projektas prisideda prie 2 prioriteto „Mokymosi visą gyvenimą” tikslo „Padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei“ įgyvendinimo.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-05-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-05-K-01-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-09-17
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-09-17
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą