Modelio, skatinančio katalikiškos mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Nacionaline katalikiškųjų mokyklų asociacija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
285 636,01 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas: Įgyvendinti katalikiškos mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą skatinantį modelį. Projektu sprendžiama specifinės -katalikiškos mokyklos-bendruomenės plėtros bei aktyvinimo problema. Lietuvos katalikiškosios mokyklos koncepcijoje bendruomenei skiriamas esminis dėmesys teigiant, jog katalikiškoji mokykla yra vieta, kur yra bendro tikslo siekianti bendruomenė, išgyvenanti religinę patirtį, kur turi vyrauti bendradarbiavimo dvasia. Ji skatina kiekvieną bendruomenės narį išsivaduoti iš individualizmo: savo asmenines teises ir tikslus vertinti bendrosios gerovės šviesoje, priimti sprendimus, atsižvelgiant į visos bendruomenės poreikius, mokytis bendruomeninės tarnystės. Projekto tikslinė grupė: katalikiškų mokyklų mokiniai, mokytojai, vadovai, administracinis ir pagalbinis personalas, tėvai. Investavus ES lėšas į projektą, atsirastų galimybė atlikti katalikiškų mokyklų bendruomenių esančių modelių analizę išskiriant bendradarbiavimo formas bei patobulinti katalikiškos mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą skatinantį modelį. Sėkmingai modelio plėtrai parengti mokymo modulinę mokymo programą ir mokymo medžiagą katalikiškos mokyklos bendruomenės narių mokymui, pravesti 10 katalikiškų mokyklų bendruomenių narių mokymus bei sukurti katalikiškų mokyklų bendruomenių tinklą. Įgyvendinus projektą sustiprės katalikiškos bendruomenės narių ryšiai, atsiras inovatyvios bendradarbiavimo formos. Stipriąja projekto puse laikytina specifinė tikslinė grupė, katalikiškomis vertybinėmis nuostatomis grįstos projekto veiklos.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-05-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-05-K-01-013
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-08-25
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-08-25
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą