Gyventojų perspėjimas ir informavimas, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-02-24
Prašoma lėšų suma:
4 410 739,82 €
Skirtas finansavimas
4 755 147,92 €
Iš jo ES dalis:
4 041 875,74 €

Vadovaujantis Civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230), Lietuvos Respublikos gyventojai ekstremalių situacijų ar jų pavojaus atvejais turi teisę gauti informaciją apie galimą grėsmę. Šiuo metu naudojama sirenų pagrindu veikianti Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (toliau – GPIS), kuri idealiomis sąlygomis leidžia perspėti tik 50 % šalies gyventojų. Skirtingų technologinių priemonių derinimas (pvz., sirenų ir judriojo ryšio) leistų pasiekti žymiai geresnių rezultatų. Be to, GPIS įrengta daugiau nei prieš 40 m. naudojant sovietinę analoginę įrangą, yra morališkai ir fiziškai pasenusi, todėl negalima užtikrinti patikimo jos veikimo. Dėl šių priežasčių siekiama sukurti ir įdiegti Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemą (toliau – GPIS Mob.), kuri būtų skirta efektyviai realiu laiku perduoti informaciją mobiliųjų telefonų turėtojams, naudojant Cell Broadcast technologiją GSM tinkluose. Įdiegus GPIS Mob. sistemą visų mobiliųjų operatorių tinkluose būtų galima pasiekti beveik kiekvieną gyventoją. Be to, sistema išnaudotų geografinės informacijos privalumus, nes žinutės siunčiamos visiems vartotojams, esantiems nurodytose celėse. Kadangi nereikalinga vartotojų paieška, jie pasiekiami per minimalų laiką ir neapkraunant tinklo, kas yra ypač aktualu didelių nelaimių atvejais. Žinučių kartojimas leidžia įspėti ne tik įvykio zonoje esančius vartotojus, bet ir į ją atvykstančius. Perspėjami šalies svečiai. Įgyvendinus projektą ne tik padidės perspėjamų gyventojų aprėptis. Papildoma projekto pridėtinė vertė – jo inovatyvumas. Panašios sistemos tik pradedamos diegti kitose ES valstybėse, todėl Lietuvos praktika diegiant GPIS Mob. sistemą galės pasinaudoti kitos ES valstybės. Detaliai projekto esmė ir stebėsenos rodikliai aprašomi investicijų projekte.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Intelektualios valdymo sistemos
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-03-V-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-03-V-01-009
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-08-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-01-10
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą