Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimas į elektroninę terpę (toliau - Projektas)

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Eksportuojančioji Lietuva"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
3 061 688,77 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas - veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas el.administracines paslaugas dėl verslo, teikiamas valstybės ir savivaldybių institucijų. Projekto problematika - 2009 m. gruodžio 28 d. visoje ES įsigaliojo Paslaugų direktyva, kuria siekiama sukurti teisinį pagrindą įsisteigimo laisvei ir laisvam paslaugų judėjimui bei sukurti ES paslaugų vidaus rinką. Valstybės narės yra įpareigotos užtikrinti, kad paslaugų teikėjai galėtų atlikti visas procedūras ir formalumus, kurie būtini siekiant teisės teikti paslaugas ir vykdyti paslaugų teikimo veiklą, nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis. Projektu siekiama sukurti el.administracines paslaugas dėl verslo. Tikslui pasiekti į elektroninę erdvę bus perkelta 21 valstybės institucijų ir 25 savivaldybių institucijų teikiamos administracinės paslaugos bei sukurtos el.prašymų formos preliminariai 90 valstybės institucijų teikiamų administracinių paslaugų. Projekto pridėtinė vertė - Projekto rezultatai sudarys sąlygas: 1. Skatinti el.administracinių paslaugų naudojamumą, užtikrinant patogią ir lengvai pasiekiamą prieigą prie dalies (21) valstybės institucijų teikiamų administracinių paslaugų bei didžiosios dalies (25) savivaldybių institucijų teikiamų administracinių paslaugų dėl verslo (3 pilotinėse savivaldybių institucijose bus įgyvendinti technologiniai darbai, reikalingi perkeltų į elektroninę erdvę el.paslaugų teikimui). 2. Pritaikyti sukonstruotų tipinių el.administracinių paslaugų teikimo procesus 57 ne pilotinėse savivaldybių institucijose (bus realizuotos sąsajos, parengtos rekomendacijos, surengti mokymai). 3. Ekonominės veiklos vykdytojams naudotis standartizuotomis ir optimizuotomis preliminariai 90 valstybės institucijų teikiamų administracinių paslaugų el.prašymų formomis. 4. Didinti valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos efektyvumą, trumpinant administracinių paslaugų teikimo trukmę.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninės valdžios paslaugos
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-01-V-02
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-01-V-02-018
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-10-15
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2010-11-15
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą