Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje, tarptautinės organizacijos biuras, veikiantis Lietuvoje
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-11-25
Prašoma lėšų suma:
868 860,06 €
Skirtas finansavimas
854 136,93 €
Iš jo ES dalis:
726 016,39 €

Sprendžiama problema: Tyrimai rodo, kad kokybiškas tarptautinės praktikos/stažuočių atlikimas šiuo metu problemiškas: nėra vieningų organizavimo modelių, kokybę užtikrinančios sistemos; neišvystyta aukštųjų mokyklų partnerystė su tarptautinėmis organizacijomis/įmonėmis; personalui trūksta kompetencijos; studentams trūksta gebėjimų susirasti praktikos vietą, laimėti tarptautinius konkursus, sklandžiai integruotis praktikos vietoje, dėstytojai menkai motyvuoti tarptautiniam mobilumui; nėra vieningo informacijos šaltinio apie tarptautinės praktikos/stažuočių galimybes, IT teikiamos galimybės išnaudojamos nepakankamai. Projekto tikslas - gerinti aukštojo mokslo kokybę ir konkurencingumą sukuriant tarptautine partneryste pagristą studentų tarptautinės praktikos ir dėstytojų stažuočių organizavimo sistemą, kuri apims: a) tarptautinės praktikos/stažuočių organizavimo modelius, kurie užtikrins kokybės reikalavimų įdiegimą; specialistų, studentų ir dėstytojų kompetencijos ugdymą; vieningą informacijos valdymą; b) tarptautinių organizacijų/įmonių tinklą, kurio dėka tarptautinės praktikos/stažuočių metu studentai/dėstytojai galės perimti žinių taikymo praktinėje veikloje patirtį bei ją pritaikyti akademinėje, mokslinėje ir praktinėje veikloje; c) sukurtų modelių ir tarptautinio bendradarbiavimo praktinį įgyvendinimą socialinių ir humanitarinių studijų kryptyse bei pritaikymą kitoms studijų kryptims. Projekto tikslinės grupės: Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, dėstytojai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-08-V-02
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-10-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-10-14
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą