Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas.

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-11-30
Prašoma lėšų suma:
579 240,04 €
Skirtas finansavimas
579 240,04 €
Iš jo ES dalis:
492 354,03 €

Remiantis oficialia Europos Sąjungos ir Lietuvos statistika, Lietuvoje yra nepakankamas aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinis akademinis mobilumas dėl skirtingų šios veiklos infrastruktūrų išvystymo lygio, naudojamų skirtingų metodų bei informacijos stokos.Problema bus išspręsta sukuriant modelį Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių vystymui, sukuriant modelio įgyvendinimui reikalingą aplinką. Modelis bus pagrįstas bendradarbiavimu su studijų ir mokslo institucijomis, verslo įmonėmis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.Projekto tikslas: sukurti efektyviai veikiantį Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių modelį. Įgyvendinant projektą numatoma:sukurti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių modelį;parengti aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių įgyvendinimo modelio aprašą bei tarptautinių praktikų/stažuočių įgyvendinimo vadovą; sukurti aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių internetinį tinklapį ir suformuoti duomenų bazes; įsteigti bendradarbiaujančių aukštųjų mokyklų tinklą (konsorciumą) socialinių, humanitarinių, technologinių, žemės ūkio ir veterinarijos studijų krypčių tarptautinių praktikų/stažuočių koordinavimui; atlikti bandomąjį modelio įgyvendinimą ir vertinimą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-08-V-02
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-08-V-02-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-10-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-10-14
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą