Alytaus pramoninio parko rinkodaros projektas

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-10-14
Prašoma lėšų suma:
200 000 €
Skirtas finansavimas
187 802,65 €
Iš jo ES dalis:
187 802,65 €

Tikslas – pritraukti į Alytaus pramonės parką užsienio ir vietines investicijas. Šiuo metu Alytuje įrengiamas 60 ha pramonės parkas. Kad jis efektyviai funkcionuotų ir jame įsikurtų investuotojai, informacijos sklaida apie parką turi pasiekti kuo platesnę tikslinę auditoriją. Tam reikalingos masinės komunikacijos kampanijos, kryptingi rinkodaros veiksmai, bendravimas su investuotojais. Efektyvių rinkodaros veiksmų realizavimas reikalauja palyginti didelių kaštų. Be ES fondų paramos Alytaus miesto savivaldybė nebūtų finansiškai pajėgi įgyvendinti efektyvius rinkodaros veiksmus. Tikslinė projekto grupė - potencialūs investuotojai, kurių poreikis yra aktualios informacijos sklaida apie pramoniniame parke esančias investavimo sąlygas, laisvų žemės sklypų su sutvarkyta inžinerinė infrastruktūra pasiūla. Netiesioginės naudos gavėjai yra visi Alytaus miesto gyventojai, ūkio subjektai, pati savivaldybė, nes bus sudarytos sąlygas verslo plėtrai Alytaus mieste, gerės miesto įvaizdis, bus pritrauktos tiesioginės investicijos, kursis naujos darbo vietos, išaugs mokesčių apimtys. Pramoninio parko rinkodaros projektas padėtų ne tik spręsti investicijų pritraukimo problemą, bet kartu ir kitas – socialines ir ekonomines problemas.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:INVEST LT
Kvietimo numerisVP2-2.4-ŪM-01-V-02
Paraiškos kodasVP2-2.4-ŪM-01-V-02-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-08-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-08-31
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą