Elektroninės paslaugos „E. sąskaitos“ sukūrimas.

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
1 775 370,71 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Vykdant projektą sukurti naują paslaugą verslui – paslaugų teikėjų ir tiekėjų sąskaitų, teikiamų iš valstybės biudžeto finansuojamiems subjektams už suteiktas paslaugas ir pateiktas prekes, teikimą perkelti į elektroninę erdvę. Sąskaitų perkėlimas į elektroninę erdvę vien teikiant e-sąskaitas mokėjimams iš valstybės biudžeto leistų verslui sumažinti sąskaitų pateikimui sąnaudas, bei viešojo sektoriaus sąnaudas, susijusias su gautų sąskaitų apdorojimu. Lietuvoje per dieną apmokėjimui iš valstybės biudžeto per metus gaunama apie 680 000 sąskaitų. Vien sąskaitoms apmokėjimui iš valstybės biudžeto pateikti išleidžiama apie 1 101 600 Lt per metus. Darant prielaidą, kad vienai sąskaitai išsiųsti reikia mažiausiai 5 min. darbo laiko, todėl per metus vien sąskaitų rengimui ir siuntimui skiriamas 39 darbuotojų visas darbo laikas. Valstybės biudžeto sąnaudos sąskaitoms apdoroti ir apmokėti sudaro mažiausiai 8 496 000 Lt per metus vien darbo užmokesčiui. Sukūrus „E. sąskaitos“ paslaugą visos e. sąskaitos, skirtos mokėjimams iš valstybės biudžeto būtų pateikiamos elektroniniu būdu į sistemą. Tai padėtų sustiprinti kontrolę, panaikintų apskaitos dokumentų dingimo arba sunaikinimo galimybę. Gaunant informacija apie įsipareigojimus ir ją analizuojant pagerėtų pinigų srautų valdymas. E. sąskaitos leistų pasiekti, kad apmokėjimo procesas būtų skaidrus. Projektas leistų pagerinti viešųjų pirkimų valdymą, papildant jį sutarčių vykdymo stebėsenos galimybe. Vykdant projektą būtų įdiegtas vieningas e. sąskaitos formatas, sukurta ir įdiegta IS e. sąskaitoms pateikti, saugoti, perduoti gavėjams elektroniniu formatu (atitinkanti UN/EDIFACT (ISO 9735) standartus ir 2001-12-20 ES Tarybos direktyvos 2001/115/EB reikalavimus). Užtikrinus pirminio finansinę operaciją pagrindžiančio dokumento prieinamumą būtų galima atsisakyti lygiagretaus popierinių paraiškų, teikimo mokėjimams atlikti, mažinant šiai funkcijai reikalingą žmogiškųjų išteklių poreikį.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninės valdžios paslaugos
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-01-V-02
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-01-V-02-019
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2010-03-11
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:

<< Grįžti į paieškos formą