Elektroninės demokratijos stiprinimas Šiaulių mieste ir regione

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-05-R
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-09-29
Prašoma lėšų suma:
599 991,02 €
Skirtas finansavimas
588 817,4 €
Iš jo ES dalis:
500 494,75 €

Projekto tikslas - įgyvendinti Šiaulių miesto ir regiono elektroninės demokratijos sistemą, stiprinant savivaldybių veiklos skaidrumą, efektyvumą ir visuomenės bendruomeniškumą. Projekto metu planuojama įgyvendinti rengiamų ir priimamų teisės aktų perkėlimą į elektroninę terpę, jų aktualizavimą ir pateikimą administracijų internetiniuose tinklalapiuose, užtikrinant patogų paieškos mechanizmą. Teisės aktų publikavimo sistema taip pat bus pritaikyta rengiamų sprendimų projektų publikavimui, užtikrinant tiesiogines sąsajas su įstaigų dokumentų valdymo sistemomis. Bus sudarytos sąlygos transliuoti Savivaldos tarybų posėdžius, užtikrinant galimybę gyventojams susipažinti su sprendimų priėmimo eiga ir regiono politikų darbo procesu, sudarytos galimybės balsavimų rezultatus pateikti savivaldybių tinklalapiuose realiu laiku, iškart po balsavimo. Projekto tikslinė grupė – savivaldybių politikai, tarnautojai, bendruomenių nariai. Elektroninės demokratijos priemonės suteiks papildomas galimybes gyventojams reikšti nuomonę įvairiais savivaldybės gyvenimo klausimais, teikti pastabas dėl vietos valdžios institucijų rengiamų teisės aktų, susipažinti su aktualia, operatyvia ir lengvai pasiekiama informacija apie vietos valdžios institucijų rengiamus ir priimtus sprendimus, diskutuoti, keistis nuomonėmis. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: atnaujintos savivaldybių internetinės svetainės pagal galiojančius teisės aktus, diegiant naujas e.demokratijos priemones, skirtas gyventojams reikšti savo nuomonę, konsultuotis, užtikrinant naujausios informacijos apie vykdomą savivaldybių veiklą pasiekiamumą; atnaujintos ar sukurtos Savivaldybių Tarybų posėdžių transliavimo ir priimtų sprendimų pateikimo interneto svetainėse sistemos.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninė demokratija: regionai
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-05-R-61
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-05-R-61-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-08-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą