Interaktyvių elektroninės demokratijos priemonių diegimas Alytaus miesto savivaldybėje

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-05-R
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-10-06
Prašoma lėšų suma:
60 908,59 €
Skirtas finansavimas
60 908,59 €
Iš jo ES dalis:
51 772,3 €

Šiuo metu veikianti Alytaus miesto savivaldybės (AMS) svetainė yra skirta tik visuomenės informavimui, tačiau nėra gaunamas atgalinis ryšys. Interesantams nėra galimybės viešai pareikšti nuomonę. Tikslinės grupės: visi interesantai ir administracijos darbuotojai. Šiandien Alytaus m. visuomenė vis aktyviau naudojasi informacinėmis technologijomis, todėl sparčiai auga poreikis miesto savivaldybei taikytis prie šio poreikio, diegiant naujas galimybes visuomenei dalyvauti vykdomose veiklose. Tikslas: e-demokratijos paslaugų diegimas, kuriomis asmenys galėtų reikšti nuomonę Alytaus m. savivaldybės gyvenimo klausimais, tokiu būdu skatinant informacinės visuomenės procesus bei asmenų dalyvavimą viešojo sektoriaus veikloje. Projekto metu sukurtame ir įdiegtame AMS portale bus įdiegtos interaktyvios e-demokratijos paslaugos, atsižvelgiant į visuomenės pageidavimus, dėl to jis bus efektyvus ir patogus naudoti, bet kuriam interesantui. Be ES paramos realizuoti tai neįmanoma dėl lėšų stygiaus. Negavus paramos, Alytaus m. savivaldybė šio projekto įgyvendinti negalėtų dėl lėšų stygiaus. AMS svetainė liktų tokia, kokia yra dabar, t.y. turi tokias skiltis kaip "svečių knyga", "rašykite mums", "d.u.k." ir "savaitės klausimas", kurios nėra pritaikytos visuomenės pasireiškimui bei siūlymams. Visuomenės nuomonė ir toliau nebūtų viešai publikuojama ir toliau visuomenė neturėtų galimybės dalyvauti miesto valdyme. Neįgyvendinus projekto, nebus prisidėta prie tikslinių grupių asmenims teikiamos naudos - visuomenė negalės dalyvauti priimant svarbius sprendimus, o savivaldybės administracija priimdama sprendimus neturės visuomenės nuomonės ir negalės į ją atsižvelgti. Įgyvendinus projektą, būtų patenkinti interesantų poreikiai bei būtų įtakojami savivaldybės darbuotojų darbo rezultatai. Neįgyvendintas projektas neprisidės prie Alytaus regioninio centro plėtros bei priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pagerinimo.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninė demokratija: regionai
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-05-R-11
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-05-R-11-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-12
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-07-12
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą