Elektroninės sistemos, leidžiančios plėtoti pilietinę demokratiją, sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-05-R
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-09-30
Prašoma lėšų suma:
60 908,59 €
Skirtas finansavimas
60 908,59 €
Iš jo ES dalis:
51 772,3 €

Projekto metu IT priemonėmis (sukurta nauja Druskininkų savivaldybės žiniatinklio svetaine su elektroninės demokratijos įrankiais, modernizuota savivaldybės tarybos posėdžių valdymo sistema su viešinimo įrankiais) bus modernizuojama Druskininkų savivaldybės tarybos bei administracijos veikla. Žiniatinklio svetainėje įdiegti elektroninės demokratijos įrankiai leis aktyvinti sąveiką tarp Druskininkų savivaldybės viešojo valdymo institucijų ir Druskininkų savivaldybės gyventojų. Naujas svetainės dizainas, papildomų elektroninės demokratijos įrankių įdiegimas leis geriau informuoti gyventojus apie Druskininkų savivaldybės viešojo administravimo institucijų veiklą, didins gyventojų informuotumą ir prisidės prie veiklos skaidrumo. Taip pat elektroninio balsavimo ir elektroninių apklausų priemonių pagalba gyventojai galės paprasčiau ir greičiau išreikšti savo nuomonę aktualiais savivaldybės valdymo ir tvarkymo klausimais, tuo būdu dalyvaudami sprendimų priėmimo procese. Savivaldybės institucijos galės greičiau surinkti informaciją apie gyventojų nuomonę. Tokiu būdu bus užtikrinamas grįžtamasis ryšys tarp valdymo organų ir gyventojų. Modernizuotos posėdžių salės įrankių panaudojimas leis video ir/ar audio įrašų pagalba gyventojams teikti informaciją apie savivaldybės tarybos posėdžius, o žiniatinklio svetainėje www.druskininkai.lt esančios priemonės gyventojams padės reikšti nuomonę dėl kiekviename savivaldybės tarybos posėdyje svarstomų klausimų. Bendrąją prasme, projekto tikslas - plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti informacinės visuomenės procesus Druskininkų savivaldybėje. Šis tikslas bus pasiektas įgyvendinus uždavinį - tobulinti piliečių informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo sprendimų priėmime elektronines priemones.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninė demokratija: regionai
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-05-R-11
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-05-R-11-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-16
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-07-19
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Druskininkų

<< Grįžti į paieškos formą