Valstybės tarnybos įvaizdžio stiprinimas (VALTĮS)

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Nutrauktas
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nutraukta 2011-12-28
Prašoma lėšų suma:
579 008,34 €
Skirtas finansavimas
579 008,34 €
Iš jo ES dalis:
492 157,09 €

Projekto tikslas – valstybės tarnybos įvaizdžio stiprinimas. Konkrečios ir nuolat atnaujinamos informacijos apie valstybės tarnybą, sėkmingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo, teigiamų pavyzdžių trūkumas, gerosios praktikos ir patirties viešinimo stoka daro neigiamą įtaką ne tik valstybės tarnybos įvaizdžiui, bet ir didina tarnautojų demotyvaciją, formuoja vis didesnį negatyvų nusistatymą visuomenėje valstybės tarnybos atžvilgiu, kelia abejones valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų atliekamų funkcijų efektyvumu ir tikslingumu. Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama užtikrinti sklandesnę ir efektyvesnę informacijos ir viešųjų ryšių priemonių, skirtų valstybės tarnybos įvaizdžiui gerinti ir stiprinti, sklaidą. Tokiu būdu bus siekiama prisidėti prie valstybės tarnautojų motyvacijos didinimo, valstybės tarnautojo, statutinio valstybės tarnautojo įvaizdžio gerinimo bei formuojama palanki visuomenės nuomonė apie valstybės tarnybą, keliamas jos sąmoningumas. Įgyvendinus projektą VALTĮS bus atlikti viešosios nuomonės tyrimai, sociologinės apklausos ir analizės valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo, statutinio valstybės tarnautojo įvaizdžio klausimais;parengtas socialinės informacijos ir viešųjų ryšių planas; sukurtos ir įgyvendintos socialinės informacijos ir viešųjų ryšių priemonės; atliktas įgyvendintų socialinės informacijos priemonių efektyvumo vertinimas ir parengtos tolimesnės veiklos gairės; organizuoti renginiai, prisidėsiantys prie efektyvesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimo stiprinant valstybės tarnybos įvaizdį. Be Europos socialinio fondo paramos projektas nebūtų įgyvendintas planuota apimtimi, kokybe ir laiku, dalis priemonių būtų tobulinamos, naudojant atskirų institucijų asignavimus, apimant nedidelę tikslinės grupės dalį.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-01-V-02
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-01-V-02-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-09-08
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-09-08
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą