Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemos ir kitų pagrindinių motyvavimo elementų tobulinimo tyrimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
405 468,03 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas: tobulinti valstybės tarnybos motyvacijos sistemą, atsižvelgiant į kintančius visuomenės poreikius, sprendžiant praktinio įgyvendinimo problemas. Būtina padidinti valstybės tarnautojų motyvaciją dirbti valstybės tarnyboje, užtikrinant darbo užmokesčio efektyvų nustatymą ir paskirstymą, objektyvesnį tarnybinės veiklos vertinimą bei pagrindines socialines garantijas ir tokiu būdu didinti valstybės tarnybos patrauklumą, užtikrinti kompetentingų asmenų pritraukimą ir išlaikymą valstybės tarnyboje, gerinti valstybės tarnybos įvaizdį. Būtina spręsti motyvacijos sistemos problemas: 1. Dabartinė darbo užmokesčio sistema ir socialinės garantijos nepakankamai motyvuoja valstybės tarnautojus likti valstybės tarnyboje. 2. Dabartinė Lietuvos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo sistema iš dalies neatitinka savo paskirties, dažnai iškreipiama, nepakankamai objektyvi, o ypač dabartiniu ekonominiu sunkmečiu – prarandanti prasmę 3. Be to, nepatraukli valstybės tarnautojų motyvavimo sistema nepritraukia kvalifikuotų specialistų į konkursus į valstybės tarnautojo pareigas. Projekto metu bus atliekami darbo užmokesčio, tarnybinės veiklos vertinimo, socialinių garantijų sistemų efektyvumo tyrimai, jų pagrindu rengiamos strategijos ir motyvavimo priemonių taikymo metodinės rekomendacijos bei parengta mokymo programa ir suorganizuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams bei padalinių vadovams motyvavimo priemonių taikymo mokymai. Projekto tikslinė grupė – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai. Projekto pridėtinė vertė - sukurta efektyvi motyvavimo sistema. Įgyvendinus projektą, tikimasi, kad padidės valstybės tarnautojų motyvacija, išaugs valstybės tarnautojų veiklos efektyvumas bei visuomenės pasitikėjimas valstybės tarnautojais, sumažės valstybės tarnautojų kaita. Bus sudarytos prielaidos pritraukti bei išlaikyti kvalifikuotus asmenis valstybės tarnyboje.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-01-V-02
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-01-V-02-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-09-08
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-09-08
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą