Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veikloos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-09-10
Prašoma lėšų suma:
463 392,03 €
Skirtas finansavimas
463 392,03 €
Iš jo ES dalis:
393 883,23 €

Valstybės tarnybos įstatyme ir jį lydinčiuose teisės aktuose nustatytų procedūrų įgyvendinimo sudėtingumo tyrimu nustatyta, kad personalo administravimo tarnyboms trūksta administracinių gebėjimų (13,3 % respondentų). Personalo administravimo tarnybų darbuotojų (personalistų) teigimu (44,6 %), per pastaruosius 5 metus valstybės tarnybos procedūros sudėtingėja, dažna teisės aktų, reglamentuojančių personalo administravimą, kaita (67,2 % respondentų) ir ir nepakankamai aiškios teisės aktų normos (60,9 % respondentų). Išanalizavus minėto tyrimo gautą informaciją, nustatyta, kad personalo administravimo tarnybose neracionaliai naudojami žmogiškieji ištekliai, nes 16,2 % respondentų teigimu personalo administravimo tarnybos užima netinkamą vietą organizacinėje struktūroje. 68,3 % respondentų teigimu trūksta rekomendacijų, lemiančių procedūrų sudėtingumo sprendimą ir efektyvų personalo administravimo procedūrų atlikimą. Apibendrinus esamą situaciją valstybės tarnyboje galime teigti, jog būtina išsiaiškinti esamą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklą ir pateikti siūlymus personalo administravimo tarnybų veiklos efektyvumui didinti. Be ES fondų finansavimo neįmanoma būtų atlikti išsamaus esamos situacijos tyrimo ir parengti siūlymus šiai problemai spręsti. Projekto tikslinė grupė - valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų darbuotojai. Projekto pridėtine verte padidintas valstybės ir savivaldybių institucijų personalo administravimo tarnybų veiklos efektyvumas: atlikus valstybės ir savivaldybių institucijų personalo administravimo tarnybų veiklos tyrimą, parengus personalo administravimo procedūrų vadovą bei elektroninę asmens bylą ir atlikus praktinius mokymus personalo administravimo tarnybų darbuotojams. Įgyvendinus projektą, tikimasi, jog valstybės ir savivaldybių institucijų personalo administravimo tarnybų veiklos efektyvumas padidės iki 40 %.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-01-V-02
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-01-V-02-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-29
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-07-29
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą