Aukštojo Mokslo I ir II pakopų Informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų Programų Atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-10-26
Prašoma lėšų suma:
1 187 442,08 €
Skirtas finansavimas
1 187 442,08 €
Iš jo ES dalis:
1 009 325,77 €

Pagal Europos Komisijos direktyvas, viena perspektyviausių verslo plėtros krypčių yra informacinėmis technologijomis pagrįstos paslaugų, produktų ir procesų inovacijos. Joms kurti reikalingi aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų specialistai, rengiami Lietuvos aukštosiose mokyklose informatikos ir informatikos inžinerijos studijų kryptyse. Dėl įvairių priežasčių aukštųjų mokyklų studijų programos atnaujinamos retai, atsilieka nuo informacinių technologijų kaitos tempų ir dėl to nepilnai tenkina nūdienos poreikius. Pagrindinis šio projekto tikslas - atnaujinti esamas ir sukurti naujas I ir II pakopų informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programas bei jas įgyvendinti VU, KTU, VGTU, VDU, MII, KK, VK. Atnaujinant modulių turinius numatoma paruošti mokomosios knygos ir mokymo(si) medžiagos pateiktys. Praktinei studentų kompetencijai ugdyti numatomos II pakopos studentų praktikos mokslinėse ir gamybinėse įmonėse. Projekto pridėtinė vertė: Praktinei studentų kompetencijai ugdyti studijų moduliai bus pritaikyti studentų grupiniams projektams, ypatingas dėmesys bus skiriamas probleminiam mokymui/si. Projekto rezultatai užtikrins studijų ir verslo suartėjimą, grindžiant specialistų rengimą praktiniais pavyzdžiais, informatikos bei informatikos inžinerijos studentų betarpišku dalyvavimu papildomose praktikose.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-09-V-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-09-V-01-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-09-28
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-09-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą