"Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimo srityje, rengimo tobulinimas", santrumpa - (toliau - BIOGEONAUDA-A)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-10-26
Prašoma lėšų suma:
839 898,05 €
Skirtas finansavimas
839 898,05 €
Iš jo ES dalis:
713 913,35 €

Aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie savo profesinę karjerą sieja su veikla institucijose, sprendžiančiose biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimo problemas, yra rengiami biomedicinos ir fizinių mokslų krypčių I ir II pakopos studijų programose. Užtikrinant šių specialistų rengimo kokybę svarbiausias vaidmuo tenka VU ir VDU. Dabartiniu metu vykdomų programų skaičius, turinys ir kokybė neatitinka valstybės ir visuomenės poreikių. Mažai lėšų dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui. Maža šiuolaikinio mokslo rezultatais pagrįstų dalykų, modernių vadovėlių, trūksta tarpdisciplininių studijų. Absolventų kompetencijos nepakankamos, kad greitai įtraukti į problemų kompleksą, kurį visuomenei ir valstybei kelia biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimas. Sieksime- patobulinti specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimo srityje, rengimą I ir II studijų pakopose, pagerinti dėstytojų kvalifikaciją ir mobilumą. Projekto tikslas- patobulinti specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimo srityje, rengimą I ir II studijų pakopose, pagerinti dėstytojų kvalifikaciją ir paskatinti jų mobilumą. Įgyvendinus projektą bus atnaujintos VU ir VDU vykdomos biomedicinos ir fizinių mokslų srities I ir II pakopos studijų programos, sukurtos naujos programos, parengti nauji dalykai, parašyti nauji vadovėliai ir metodinės knygos, organizuotas dėstytojų kvalifikacijos kėlimas. Pagrindinis projekto rezultatas – atnaujintas studijų programas baigusių absolventų kompetencijos atitiks tiek absolventų, tiek ir jų būsimos profesinės veiklos poreikius. Tai sukurs pagrindą, kuris yra būtinas įgyvendinti tvaraus gamtinės aplinkos naudojimo NKP keliamus studijų, MTEP, mokslo ir verslo bendradarbiavimo uždavinius. Aukšta parengtų specialistų kvalifikacija sukurs būtinas sąlygas Santakos ir Santaros slėnių plėtrai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-09-V-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-09-V-01-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-09-28
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-09-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą