Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-10-26
Prašoma lėšų suma:
1 925 168,27 €
Skirtas finansavimas
1 963 146,72 €
Iš jo ES dalis:
1 668 674,71 €

Dabartiniu metu vykdomų biotechnologijos ir biofarmacijos mokslui, verslui ir pramonei svarbių I ir II pakopos bei vientisųjų studijų programų turinys ir dėstymas nėra aukšto lygio, trūksta šiuolaikinio mokslo rezultatais pagrįstų modulių. Programose lėtai diegiami interaktyvūs dėstymo metodai. Mažai lėšų skiriama dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui. Dėl šių priežasčių paminėtas programas baigusių absolventų kompetencijos neatitinka biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo, pramonės ir verslo tarptautinio konkurencingumo galimybių. Projekto tikslas- atnaujinti biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo, verslo ir pramonės plėtrai reikalingas I ir II pakopos bei vientisųjų studijų programas, išbandyti šias programas ir tobulinti programas vykdančių dėstytojų kvalifikaciją. Įgyvendinus projektą bus atnaujintos VU, VGTU, VDU, KMU ir VK vykdomos biomedicinos srities I ir II pakopos bei vientisosios studijų programos, patobulinant turimus ir parengiant naujus modulius. Projekto vykdytojai tobulins programų metodinę bazę, organizuos dėstytojų kvalifikacijos kėlimą stažuotėse, konferencijose ir dalykinės bei edukologinės kvalifikacijos kėlimo kursuose. Pagrindinis projekto rezultatas – atnaujintas studijų programas baigusių absolventų kompetencijos, kurios atitiks tiek absolventų, tiek ir jų būsimos profesinės veiklos poreikius. Tai sukurs pagrindą, kuris yra būtinas įgyvendinti Biotechnologijos ir biofarmacijos nacionalinei kompleksinei programai (BBNKP) keliamus studijų, MTEP, mokslo ir verslo bendradarbiavimo uždavinius. Aukšta parengtų specialistų kvalifikacija sukurs būtinas sąlygas Santakos, Santaros ir Nemuno slėnių plėtrai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-09-V-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-09-28
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-09-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.

<< Grįžti į paieškos formą