Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas nuo ŠK-92452/1 iki Žaliojo tilto

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB "VILNIAUS ENERGIJA"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
427 104,09 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto esmė – siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę, UAB „Vilniaus energija” numato rekonstruoti DN250-600 diametro 432,3 m šilumos tiekimo trasas, kurių amžius yra 35 metai. Šiomis trasomis aprūpinami šiluma Vilniaus miesto centro vartotojai. Taip pat šilumnešis perduodamas kitiems integruoto tinklo vartotojams. Projektą numatoma įgyvendinti 2012 m. Numatoma, kad metiniai šilumos sutaupymai sieks 373 MWh ir atitinkamu dydžiu bus sumažinta šilumos gamyba esamuose katiluose, deginant gamtines dujas ir mazutą. Numatoma, kad įgyvendinus CŠT sistemos trasų modernizavimo darbus iš viso per metus bus sumažintas gamtinių dujų vartojimas 30,6 tne, o mazuto 3,5 tne. Emisijos į atmosferą sumažės 83,1 t (CO2 82,8 t). Šis projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams; didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą; mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai. Šiam tikslui įgyvendinti yra numatyta iki 2015 m. modernizuoti šilumos tiekimo sistemas: įrengti jų patikimumą garantuojančius rezervinius vamzdynus ir pakeisti iki 75% esamų šilumos tiekimo vamzdynų. Projekto įgyvendinimas prisidės prie nacionalinių energetikos tikslų įgyvendinimo.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP2-4.2-ŪM-02-K-02
Paraiškos kodasVP2-4.2-ŪM-02-K-02-042
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-02-28
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2011-02-28
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą