2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programą (toliau - VKSFU)

Paramos priemonė
VP3-4.1-FM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-03-19
Prašoma lėšų suma:
2 570 160,45 €
Skirtas finansavimas
9 579 516,57 €
Iš jo ES dalis:
9 579 516,57 €

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įsteigta pelno nesiekianti institucija, pagal kompetenciją administruojanti Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšas. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) 2007-10-17 nutarimu Nr.1139 LVPA kaip įgyvendinančiajai institucijai priskirtas funkcijas 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos administravimo struktūroje Lietuvoje, LVPA atsakinga už Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų (VP) atitinkamų prioritetų įgyvendinimą susijusį su Lietuvos verslo, turizmo ir energetikos sektorių plėtra. Siekiant užtikrinti kokybišką LVPA administruojamų VP prioritetų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą, reikalingi atitinkamos kvalifikacijos ir gebėjimų žmoniškieji resursai, materialinė-techninė bazė bei atitinkamas nuolatinis minėtų resursų ir bazės palaikymas. Įgyvendinant šį projektą bus galima užtikrinti kokybišką 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos LVPA priskirtų priemonių administravimą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Techninė parama sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė:ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (3.programa)
Kvietimo numerisVP3-4.1-FM-01-V-01
Paraiškos kodasVP3-4.1-FM-01-V-01-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-11-26
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2008-12-17
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą