Užusalių tvenkinio ant Šešuvos upelio valymas ir tvarkymas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Jonavos rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
131 511,24 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Užusalių seniūnijos Užusalių k. tekantis Šešuvos upelis yra užtvenktas 1979 m. Suformuotas tvenkinys apima 28,5 ha teritorijos, jo patvankos aukštis 6,5 m, tūris – 745 t.m3. Tvenkinys nuosavybės teise priklauso valstybei, patikėjimo teise valdomas savivaldybės. Įgyvendinant šį projektą numatytos šios vandens telkinio gerinimo priemonės: - Vandens telkinio valymas ir tvarkymas mažinant aplinkai kenksmingų teršalų ir biogeninių medžiagų koncentraciją vandenyje bei dugno nuosėdose; - Vandens telkinio pakrantės ( apsauginių juostų ir zonų ) gamtosauginis tvarkymas. Šio projekto rezultatai turės ne tik teigiamos įtakos vandens telkinio hidroekologinei būklei, bet ir rekreacinei infrastruktūrai, kadangi vandens telkinys patenka į kaimo rekreacinę zoną. Miestelio ribose esantis tvenkinys patenka į užusalių rekreacinę zoną. Dėl šio priežasties patiria gausią nuolatinių lankytojų apkrovą, todėl jo pakrantės yra žymiai daugiau teršiamos šiukšlėmis nei neurbanizuotose teritorijose. Atsižvelgiant į šias problemas nuspręsta išvalyti ežerą nuo susikaupusių šiukšlių, apželdinti apsauginę juostą tinkamais želdiniais, tuo siekiant pagerinti pakrančių vandens ekosistemų būklę.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens telkinių būklės gerinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-04-R-21
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-04-R-21-008
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2010-12-06
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Jonavos raj.

<< Grįžti į paieškos formą