Šiaulių pramoninio parko rinkodaros projektas ,,Investuok Šiauliuose"

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-07-13
Prašoma lėšų suma:
154 335,61 €
Skirtas finansavimas
140 114,63 €
Iš jo ES dalis:
140 114,63 €

Šiaulių pramoninio parko įkūrimas ir plėtra yra vienas svarbiausių Šiaulių miesto savivaldybės įgyvendinamų projektų, kuriuo siekiama skatinti ekonominį Šiaulių miesto vystymąsį, tuo prisidedant prie Šiaulių miesto ir apskrities gyventojų sukuriamos ekonominės vertės bei ekonominės gyvenimo gerovės didinimo. Šiuo Šiaulių pramoninio parko rinkodaros projektu siekiama pritraukti tiesioginių užsienio investicijų į Šiaulių regioną ir Šiaulių pramoninį parką. Projektas atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 2.4 uždavinį „Viešųjų teritorijų pritaikymas investicijoms pritraukti“ ir priemonės „Invest LT“ tiklsą. Efektyvi pramoninio parko veikla pritrauks tiesiogines užsienio investicijas, naujai besikuriančias verslo įmones ir taip paskatins ekonominę regiono ir šalies plėtrą. Siekiant paskatinti pramoninio parko teritorijos panaudojimą, yra inicijuojamas šis projektas, kurio tikslas – pritraukti aukštos kokybės tiesiogines užsienio investicijas į Šiaulių pramoninį parką. Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti šias rinkodaros veiklas: dalyvavimas ir pramoninio parko pristatymas konferencijose ir parodose; informacijos patalpinimas specializuotuose leidiniuose ir interneto svetainėse, bukletų leidyba, Šiaulių pramoninio parko interneto portalo sukūrimas, straipsnių ir pranešimų spaudai parengimas ir išspausdinimas. Visas projekto veiklas planuojama įgyvendinti per 36 mėnesius. Pramoninis parkas tiesiogiai prisidės prie palankesnės investicinės aplinkos kūrimo ir pramonės plėtros mieste, pasiūlydamas potencialiems investuotojams: reikalingo dydžio sklypą, reikalingą infrastruktūrą, patrauklią vietą pramoninei veiklai darnios plėtros požiūriu bei papildomas įgyvendinus projektą bus tikslingai išnaudojami pramonės parko konkurenciniai pranašumai.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:INVEST LT
Kvietimo numerisVP2-2.4-ŪM-01-V-02
Paraiškos kodasVP2-2.4-ŪM-01-V-02-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-12-15
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-12-15
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą