"Kėdainių pramoninio parko rinkodaros projektas"

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-07-22
Prašoma lėšų suma:
164 214,55 €
Skirtas finansavimas
157 454,53 €
Iš jo ES dalis:
157 454,53 €

Kėdainių pramoninis parkas (KPP) – miesto ir rajono ekonominio vystymosi stimulas. Efektyvus KPP veiklos vykdymas pritrauks tiesiogines užsienio investicijas, naujai besikuriančias verslo įmones ir taip paskatins ekonominę regiono ir šalies plėtrą. Siekiant paskatinti pramoninio parko teritorijos panaudojimą, yra inicijuojamas šis projektas, kurio tikslas – pritraukti tiesiogines užsienio investicijas į Kėdainių pramoninį parką. Tikslui įgyvendinti yra numatyta parengti KPP rinkodaros planą, parengti ir išplatinti informacinę-reklaminę informaciją, sukuriant KPP korporatyvinį stilių ir interneto tinklalapį, dalyvauti parodose, renginiuose, forumuose, konferencijose bei verslo organizacijų veikloje. Įgyvendinus šias kompleksines veiklas bus aiškiai identifikuoti potencialių investuotojų poreikiai ir sukurtas investuotojams patrauklus KPP įvaizdis. Įgyvendinus projektą bus tikslingai išnaudojami KPP konkurenciniai pranašumai, KPP veikloje bus pritaikyta geroji užsienio pramoninių parkų patirtis, bus identifikuoti ir išnaudoti KPP patrauklumo investuotojams faktoriai, pasitelkiant tinkamiausius informacijos apie KPP pateikimo kanalus. Visa tai padidins užsienio investicijų į KPP pritraukimo galimybes. Be to, padės apibrėžti KPP plėtros galimybes, vystymo priemones.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:INVEST LT
Kvietimo numerisVP2-2.4-ŪM-01-V-02
Paraiškos kodasVP2-2.4-ŪM-01-V-02-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-12-15
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-12-15
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kėdainių raj.

<< Grįžti į paieškos formą