Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-12-27
Prašoma lėšų suma:
21 879 633,92 €
Skirtas finansavimas
21 639 426,98 €
Iš jo ES dalis:
18 393 512,93 €

Projektu siekiama sudaryti prielaidas saugomų teritorijų būklei gerinti, įgyvendinant planavimo dokumentuose numatytas apsaugos ir tvarkymo priemones pasirinktose saugomose teritorijose, taip pat pasirengiant analogiškų priemonių įgyvendinimui ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis ateityje. Projektas apima šias pagrindines veiklas: lankytojų centrų įrengimas (kartu su vidaus ekspozicijomis), vizualinės informacinės sistemos ir minimalios infrastruktūros lankytojams įrengimas natūroje, paveldo objektų tvarkymas, "Natura 2000" teritorijų tvarkymas. Veiklų poreikio pagrindimas: 1. Nesant informacinės sistemos natūroje saugomos teritorijos lankomos chaotiškai, todėl gali būti pažeisti vertingi gamtos ir kultūros paveldo kompleksai bei objektai (planuojama įrengti vizualinę informacinę sistemą 7 saugomose teritorijose ir apžvalgos bokštus taip pat 7 saugomose teritorijose); 2. Nyksta netvarkomi paveldo objektai, jų vertingosios savybės, blogėja jų bendra būklė, lankytojai nesuvokia jų svarbos arba nesidomi jais apskritai, (planuojama sutvarkyti 18 paveldo objektų); 3. Lankytojų centruose įvairioms lankytojų grupėms suprantamais būdais suteikiama išsami informacija apie gamtos ir kultūros vertybes, veiklos saugomose teritorijose galimybes (planuojama įrengti 5 lankytojų centrus ir 4 ekspozicijas esamuose lankytojų centuose); 4. Įgyvendinant gamtotvarkos priemones (pvz. šienavimo, krūmų kirtimo ir kt.) "Natura 2000" teritorijose, siekiama sudaryti sąlygas buveinėms, rūšims atkurti ir išsaugoti. ES Tarybos direktyvų reikalavimai įpareigoja šalis nares vykdyti atitinkamus tvarkymo darbus paukščių ir buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (planuojama tvarkyti 30 teritorijų ir pasirengti dar 9 tvarkymui, parengiant hidrologinio režimo atstatymo projektus).

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-02-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-02-V-01-008
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-10-05
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-11-17
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą