"Neries upės pakrantės Jonavos miesto dalyje sutvarkymas"

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Jonavos rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
370 558,1 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projektu yra siekiama minimizuoti taršos šaltinių įtaką Neries upės baseino atkarpai, esančioje Jonavos miesto dalyje, pagerinti aplinkosauginę ir ekologinę situaciją. Nerimi, kuri yra didžiausias Nemuno intakas (upės ilgis 510 km (Lietuvoje – 228 km), daugiau nei 6 km eina abiejų respublikų (Lietuvos ir Baltarusijos) siena), į Nemuno upės baseiną patenka didžioji dalis teršalų. Visa Neries upė LR ribose priskirta Natura 2000 teritorijai bei yra priskiriama prie rizikos vandens telkinių. Neries vandens kokybė jau daugelį metų iš eilės viršija didžiausias leistinas kai kurių teršalų koncentracijas. Neryje aukščiau Kauno nuolat nustatomas BDS7 viršijimas, bendro fosforo viršijimas, padidėjusi bendro azoto koncentracija. Neries neatitikimas normatyvams nustatytas ir aukščiau Jonavos, t.y. padidinta tarša jau atiteka iš aukščiau. Atsižvelgiant į esamą situacija yra būtinos Neries upės vandens kokybės gerinimo priemonės, padėsiančios pasiekti ekologinės būklės pagerėjimo. Jonavos miesto, įsikūrusio abiejuose Neries upės krantuose, sukuriama tarša sudaro prielaidas tekančiai upei patirti dideles teršalų apkrovas iš sutelktosios taršos šaltinių bei dėl pasklidusios taršos. Miesto ribose Neries pakrantės yra intensyviai urbanizuotos, didelė dalis prie upės esančių privačių namų ūkių nėra prijungti prie miesto nuotekų tinklų. Pakrantės patiria ir gausią nuolatinių lankytojų apkrovą. Miesto ribose esanti upė ir jos pakrantės yra žymiai daugiau teršiamos šiukšlėmis nei neurbanizuotose teritorijose. Atsižvelgiant į šias problemas nuspręsta išvalyti Neries upės atkarpą Jonavos mieste nuo susikaupusių šiukšlių, apželdinti apsauginę juostą tinkamais želdiniais, tuo siekiant pagerinti pakrančių vandens ekosistemų būklę bei sumažinti vandens telkinio teršimą iš pasklidosios taršos šaltinių.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens telkinių būklės gerinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-04-R-21
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-04-R-21-009
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-10-26
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2010-12-16
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Jonavos raj.

<< Grįžti į paieškos formą