Šušvės upės Josvainiuose, ties Vytauto g., krantų tvarkymas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
304 019,93 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas-pagerinti Šušvės upės ekologinę ir cheminę būklę.Tikslui pasiekti numatoma sumažinti vandens ir grunto užterštumą, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą.Tikslui pasiekti numatoma imobilizuoti ir stabilizuoti nuotekų patekimą į upę, Šušvės upės 140 m ilgio ruože ties Vytauto gatve suformuoti ir sustiprinti erozijos pažeistą kairįjį Šušvės upės šlaitą, suformuoti lėkštą šlaitą grąžinant Šušvės upę į buvusią padėtį.ŠušvėjeNO3-N koncentracijos viršija DLNir pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklių vertes priskiriama blogai vertei; Nb koncentracijos viršija DLN,pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklių vertes priskiriama blogai vertei;PO4-Pkoncentracijos viršija DLN, pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklių vertes priskiriama vidutinei vertei;BDS7koncentracijos viršija DLN,pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklių vertes priskiriama vidutinei vertei. Šušvės upės vandens užterštumo/pažeidimo laipsnis yra vidutinis.Projekto rezultatai: parengta techninė dokumentacija, sutvarkyta Šušvės upė(0,2ha(veidrodinis paviršius),0,2ha(tvarkomų pakrančių plotas), pagerinta Šušvės upės ekologinė ir cheminė būklė,140m ilgio ruože suformuotas,sustiprintas erozijos pažeistas šlaitas,150 m ruože atitraukti Šušvės upės vagą, grąžinant ją į buvusią padėtį.Tiesioginiai naudos gavėjai bus Kėdainių rajono ir Josvainių miestelio gyventojai, turintys namų valdas Vytauto g.,atvykstantys svečiai.Netiesioginiai naudos gavėjai-smulkaus/vidutinio verslo atstovai, kuriems bus sudarytos sąlygos užsiimti verslu sutvakytoje teritorijoje.Projektas prisidės prie ES bendrijos vandens politikos direktyvos 2000/60/EB bei Nacionalinės aplinkos strategijos tikslų įgyvendinimo.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens telkinių būklės gerinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-04-R-21
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-04-R-21-010
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2010-11-15
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kėdainių raj.

<< Grįžti į paieškos formą