"Veprių ežero išvalymas ir gamtosauginis sutvarkymas"

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
309 050,34 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Pagrindinis projekto tikslas-pagerinti Veprių ežero ekologinę ir cheminę būklę.Per eilę metų ežeras uždumblėjo, apaugo menkaverte augalija, pasikeitė jo hidrologinis režimas, degradavo vertingos ekosistemos, susidarė nepalankios sąlygos vertingų žuvų ir kt. vandens organizmų egzistavimui bei ežero naudojimui visuomenės poreikiams.Veprių ežeras (identif.k. 12242060, kvadrato ir ežero numeris 41-16) yra priskirtas valstybinės reikšmės ežerams, įtrauktas į paviršinių rizikos vandens telkinių sąrašą, įtrauktas į valytinų užpelkėjusių ežerų sąrašą. Bus valoma šiaurinė ežero dalis 4,36 ha plote ir Geležės upelio patvanka (0,99 ha) mechaniniu būdu. 2008 m. atlikus Veprių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją,Veprių ežero tarša buvo nutraukta. Tikimasi, kad išvalius ežerą nuo susikaupusio dumblo, menkavertės perteklinės augalijos ir pakrančių augmenijos, ežero būklė pagerės ekologiniu, estetiniu ir rekreaciniu požiūriu. Savo lėšomis savivaldybė nepajėgi įgyvendinti šio projekto. Papildomi projekto tikslai: - prisidėti prie Lietuvos aplinkosaugos strategijos veiksmų programos tikslų įgyvendinimo; - prisidėti prie Nacionalinės darnios plėtros strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo; - prisidėti prie ES aplinkosaugos direktyvų įgyvendinimo (Bendroji Vandens politikos direktyva (2000/60/EB), maudyklų direktyva (76/160/EEB); paviršinio vandens direktyva (75/440/EEB)); - užtikrinti Veprių miestelio gyventojams ir atvykstantiems svečiams švarią ir saugią aplinką.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens telkinių būklės gerinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-04-R-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-04-R-01-009
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-10-21
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2010-12-28
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ukmergės raj.

<< Grįžti į paieškos formą