Skuodo rajono Mosėdžio II-ojo tvenkinio būklės gerinimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Skuodo rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
127 163,7 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto įgyvendinimo poreikį pagrindžia identifikuotos problemos vandens telkinyje: tvenkinio dalies seklėjimas (vidutinis gylis tesiekia 1,5 m.), tvenkinyje stebimas kasmetinis dalies vandens „žydėjimas“, tvenkinio krantai pažeisti ilgalaikės ir aktyvios tvenkinio eksploatacijos rekreacinėms reikėms,užpelkėję todėl juos būtina atstatyti. Projekto tikslas - pagerinti Skuodo rajone esančio vandens telkinio - Mosėdžio II tvenkinio - ekologinę būklę. Tvenkinyje iki šiol jokie valymo darbai nėra vykdyti, todėl per ilgą laiką tvenkinyje vyko intensyvus eutrofikacijos, dumblo kaupimosi,procesai. Į tvenkinį ilgus metus patekdavo buitinės nuotekos, kurios blogino esama vandens telkinio kokybę. Atlikti dumblo tyrimai parodė, kad užterštumas sunkiaisiais metalais neviršija DLK, tačiau norint ir ateityje tvenkinį naudoti kaip rekreacinį objektą, būtina vandens telkinį valyti nuo augalijos ir dumblo pertekliaus, buitinės taršos. Tvenkinys įeina į Salantų regioninį parką, 1976 m. paskelbtas ornitologiniu draustiniu, yra lankomas tiek vietinių, tiek atvykstančių poilsiautojų, aplink tvenkinį sukurta smulkioji turizmo infrastruktūra (takai, informaciniai ženklai ir kt.) Projekto veiklų vykdymo metu bus išvalytas ~1,2 ha vandens plotas, iškastas ~9300 m3 dumblo, atstatyti pažeisti krantai (0,63 ha). Po valymo darbų atlikimo pagyvės vandens cirkuliacija, atsiras galimybės veisti žuvis. Bus užtikrinta švari, patraukli ir sveikatai palanki aplinka šioje lankytinoje vietoje; bus sudarytos sąlygos spartesnei vietinei plėtrai - visų pirma rekreacijai (vandens sporto, vandens turizmo, maudyklų tinklo, mėgėjiškos žūklės, poilsio prie vandens ir panašių veiklų vystymui). Dėl šių priemonių projektą verta finansuoti iš ES fondų lėšų. Vandens telkinys neįtrauktas į rizikos vandens telkinių sąrašą. Šiuo metu į planuojamą valyti tvenkinį nėra užfiksuotos reikšmingos teršalų prietakos.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens telkinių būklės gerinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-04-R-31
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-04-R-31-009
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-10-13
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2010-12-06
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Skuodo raj.

<< Grįžti į paieškos formą