Panevėžio pramonės parko rinkodara

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-06-29
Prašoma lėšų suma:
200 000 €
Skirtas finansavimas
136 768,71 €
Iš jo ES dalis:
136 768,71 €

Vienas iš priemonės „Invest LT“ tikslų – sudaryti salygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų (TUI). Panevėžio pramoninio parko (PPP) infrastruktūrai sukurti buvo skirta parama pagal šią priemonę siekiant pritraukti aukštos kokybės TUI ir skatinti regiono ekonomikos augimą, plėtojant investicijoms paruoštą parką. Šiuo projektu bus sukurta infrastruktūra 9 sklypai. Projektas šiuo metu baigiamas įgyvendinti. Tačiau tik sukurti PPP infrastruktūrą nepakanka. Nesant informacijos apie PPP sukurtas sąlygas verslui, neįmanoma pasiekti aukščiau minėto projekto tikslų - pritraukti investicijų. Būtina užtikrinti informacijos sklaidą - informuoti potencialius investuotojus apie PPP sukurtą infrastruktūrą, formuoti teigiamą parko įvaizdį, siekiant užtikrinti investicijų atėjimą į PPP. Tam būtina parengti ir įgyvendinti PPP rinkodaros strategiją. Projekto ,,Panevėžio pramonės parko rinkodara" tikslas - padidinti PPP žinomumą ir sudaryti galimybes pritraukti aukštos kokybės vietos ir ,

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:INVEST LT
Kvietimo numerisVP2-2.4-ŪM-01-V-02
Paraiškos kodasVP2-2.4-ŪM-01-V-02-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-12-15
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-12-15
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto

<< Grįžti į paieškos formą