Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-01-28
Prašoma lėšų suma:
827 038,92 €
Skirtas finansavimas
827 038,92 €
Iš jo ES dalis:
702 983,09 €

Lietuva, ES narė, privalo įgyvendinti naujus jūros aplinkos valdymo principus bei reikalavimus, vadovaujantis direktyva 2008/56/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (toliau – JSPD). JSPD šalis nares įpareigoja tobulinti integruotą jūros aplinkos apsaugos valdymą, taikant ekosistemomis pagrįstą žmogaus veiklos valdymo metodą bei sukuriant sąlygas tausiam jūrų prekių ir paslaugų naudojimui. JSDP įpareigoja valstybes nares parengti jūrų strategiją savo jūrų vandenims, laikantis JSDP nurodyto veiksmų plano, kurios dėka iki 2020 m. turi būti pasiekta ir (ar) išlaikyta gera jūros aplinkos būklė. JSPD numatyti veiksmai ir priemonės šiam tikslui pasiekti ir pateiktas griežtas reikalavimų perkėlimo ir įgyvendinimo grafikas.Projekto tikslas-padėti įgyvendinti Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (2008/56/EB) Lietuvoje ir sudaryti sąlygas iki 2020 m. pasiekti ir(ar) išlaikyti gerą Baltijos jūros aplinkos būklę. Tikslui pasiekti turi būti parengtos studijos ir dokumentai, kurie padėtų įgyvendinti JSPD reikalavimus bei iki 2014-07-15 atnaujinti Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategiją. Parengtų dokumentų įgyvendinimas padės sumažinti jūros taršą, tuo pačiu poveikį kitoms šalims ir Baltijos jūrai bei iki 2020 m. pasiekti užsibrėžtus Baltijos jūros aplinkos apsaugos tikslus. Įgyvendinus šį projektą Lietuva turės parengtus dokumentus, kuriuose bus pasiektas Baltijos jūros aplinkos būklės vertinimo ir stebėsenos metodų, aplinkos apsaugos tikslų ir priemonių suderinamumas Baltijos jūros regione ir ES.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-01-V-02
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-01-V-02-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-11-04
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-11-26
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą