Galimybių studijos "Techninė pagalba IX koridoriaus ruožo Kaišiadorys - Radviliškis - Šiauliai - Klaipėda ir I koridoriaus ruožo Šiauliai - Joniškis - valstybės siena modernizacija" G2 atnaujinimas

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
172 323,91 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Lietuvos geležinkelių sektoriaus infrastruktūros techninis lygis vis dar atsilieka nuo europinio, todėl Lietuvos geležinkelio sektoriaus infrastruktūros modernizavimas yra pagrindinė sėkmingos integracijos į Europos geležinkelių sistemą sąlyga. Pagrindinis dėmesys plėtojant geležinkelio sektoriaus infrastruktūrą yra skiriamas Lietuvos geležinkelių techninei sąveikai su Europos geležinkeliais užtikrinti, šiuolaikiniams saugos ir gamtos apsaugos reikalavimams tenkinti, geležinkelių apkrovai bei traukinių važiavimo greičiui padidinti bei kombinuotiems vežimams skatinti. Galimybių studijos atnaujinimas padės įvertinti geležinkelio linijos RAIL BALTICA ruožo Kaunas - Šiauliai - Joniškis - valstybės siena su Latvija infrastruktūros modernizavimo finansinę / ekonominę naudą bei atitikti Europos Komisijos reikalavimams panaudojant 2007 - 2013 metų struktūrinę paramą, taip pat atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas bei ekonomines perspektyvas. Įgyvendinus projektą įvertinus pasikeitimus rinkoje ir ekonomines perspektyvas atsiras galimybė pagerinti infrastruktūros pajėgumą krovininiam ir keleiviniam transportui, susisiekimą, ženkliai pagerinti traukinių eismo saugumą, sumažinti neigiamą eismo įvykių poveikį aplinkai. Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.3, 55.6, 55.8, 56, 58.12, 59.1). Taip pat atitinka "Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“" projektų sąrašą, patvirtintą Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 (4, 6 punktai). Projektas bus finansuojamas ES paramos lėšomis, Europos investicijų banko paskola, netinkamos išlaidos padengiamos nuosavomis pareiškėjo lėšomis.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-02-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-02-V-01-009
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą