II pakopos fizinių mokslų studijų programų įgyvendinimas parengiant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose (II pakopos fizinių mokslų studijos).

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-01-31
Prašoma lėšų suma:
2 506 208,58 €
Skirtas finansavimas
4 047 814,53 €
Iš jo ES dalis:
3 440 642,35 €

Problema – nepakankamas aukštos kvalifikacijos specialistų žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose kiekis ir parengtumas bei neužtikrintas šių specialistų rengimo nenutrūkstamumas. Projekto tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose. Projekto metu 7 Lietuvos universitetuose bus įgyvendinama 40 II pakopos fizinių mokslų studijų programų ir parengta 400 specialistų, kurie, sėkmingai užbaigę studijas, savo žinias ir gebėjimus galės pritaikyti žinioms ir mokslui imliuose subsektoriuose. Kaip rodo tyrimai, fizinių mokslų studijų programas baigę specialistai daugiausiai dirba įvairiuose ūkio subsektoriuose, spręsdami ne tik technologinių procesų, bet ir gamybos atliekų, aplinkosaugos problemas, arba tęsia mokslinę veiklą universitetuose, tyrimų institutuose. Projekto pridėtinė vertė: ūkio subsektoriai, kuriems ruošiami studentai, yra vieni imliausių mokslo inovacijoms, todėl šių aukštos kvalifikacijos specialistų parengimas yra ypač aktualus šių sektorių plėtrai Lietuvoje, o taip pat sudaro prielaidas aukštų technologijų ir mokslo pasiekimų diegimui. įgyvendinamos studijų programos universitetuose yra nuolat atnaujinamos, todėl studentai įgis naujausių fizinių mokslų žinių, gebės kūrybiškai ir novatoriškai jas taikyti, sprendžiant praktines problemas, galės analizuoti mokslines, technologines ir gamybines problemas, išskirti ir suformuluoti tų problemų esminius aspektus, įvertinti ir atrinkti sprendimo būdus ir daryti apibendrinančias išvadas dirbant mokslinėse laboratorijose, aukštųjų technologijų gamybinėse įmonėse, bei organizacijose.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-03-V-01
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-03-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-01-13
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-01-13
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą