ISM studijų infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-03-29
Prašoma lėšų suma:
1 033 890,02 €
Skirtas finansavimas
1 033 890,02 €
Iš jo ES dalis:
1 033 890,02 €

Infrastruktūra ISM universitetui yra vienas kritinių studijų kokybės, prieinamumo ir tarptautiškumo užtikrinimo elementų. 2008 m. prasidėjusi ekonominė krizė stipriai paveikė ISM finansinę padėtį, universitetas patyrė nuostolį. 2009 m. pradėta vykdyti nuosekli kaštų taupymo programa. Šiame laikotarpyje nebuvo atnaujinama įranga (daugumos tarnavimo laikas baigsis 2011 metais), buvo atliekama reorganizacija, priimti sprendimai dėl kitų pokyčių, kuriems sėkmingai įgyvendinti yra būtina tinkamai parengta infrastruktūra. Projekto tikslas - užtikrinti studijų kokybę, prieinamumą ir atitikimą tarptautiniams reikalavimams, modernizuojant ISM studijų infrastruktūrą. Projekto metu, gerinant infrastruktūrą, siekiama spręsti šias problemas: - atnaujinti studijų įrangą, kuri yra techniškai ir moraliai pasenusi, neatitinkanti reikalavimų, neleidžia užtikrinti aukštos studijų kokybės ir tarptautinio lygio reikalavimų; - užbaigti universitete vykdomą reorganizaciją, susijusią su sujungimu; - pradėti vykdyti naujas studijų programas; - optimizuoti, atnaujinti studijų programas; - didinti studijų kokybę (modernizuoti ir optimizuoti studijų procesą bei studijų programas), prieinamumą (nuotolinio mokymo priemonės užtikrintų prieinamumą visoms socialinėms grupėms); - užtikrinti atitikimą tarptautiniams reikalavimams. Projekto naudą tiesiogiai pajus ir studentai, ir dėstytojai, ir administracijos darbuotojai – pagerės tiek studijų, tiek darbo sąlygos ir kokybė. Pagrindiniai projekto inovatyvumo aspektai: įrengtos auditorijos, nuotolinio mokymo klasės atitiks tarptautinius reikalavimus, įsigytos modernios mokymosi procesui reikalingos priemonės, įdiegta integruota studijų informacinė sistema. Novatoriškos technologijos užtikrins studijų kokybę, prieinamumą ir universiteto konkurencingumą tarptautiniu mastu.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-18-V-02-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-01-27
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-01-31
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą