ŠIAULIŲ UNIVERSITETO HUMANITARINIŲ, SOCIALINIŲ MOKSLŲ, MENO SRIČIŲ STUDIJŲ INFRASTRUKTŪROS IR BAZINĖS ĮRANGOS MODERNIZAVIMAS DIDINANT STUDIJŲ PROCESO EFEKTYVUMĄ IR TARPTAUTIŠKUMĄ

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-03-29
Prašoma lėšų suma:
1 317 619,02 €
Skirtas finansavimas
1 316 518,46 €
Iš jo ES dalis:
1 177 937,57 €

Atsižvelgiant į ES, Lietuvos strateginius dokumentus (Nacionalinę studijų programą) projektas sprendžia problemas susijusias su studijų kokybei neigiamą įtaką darančia moraliai pasenusia studijų infrastruktūra, modernių mokymo technologijų trūkumu. Investuojant į studijų sistemos infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą, projekto metu reorganizuojant vidinius fakultetų padalinius ir programas – lėšos koncentruojamos jas skiriant prioritetinėms sritims, t.y. socialiniams-humanitariniams mokslams. Projekto tikslas – reorganizavus vidinius fakultetų padalinius ir programas atnaujinti ir modernizuoti Šiaulių universiteto humanitarinių, socialinių mokslų, meno sričių studijų technologinę, informacinę, komunikacinę infrastruktūrą ir bazinę įrangą didinant studijų proceso efektyvumą ir tarptautiškumą. Šiam tikslui realizuoti infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimo poreikis grindžiamas keliais aspektais: 1. Atnaujinus Humanitarinio fakulteto patalpas (P. Višinskio g. 38) ir sukūrus technologinę bei informacinę infrastruktūrą visų ŠU studijų programų studentų specialybės užsienio kalbų mokymui (-si), bus didinamas studijų programų tarptautiškumas ir studijų proceso efektyvumas. Specialybės užsienio kalbų mokymui (-si) skirtų lingafoninių laboratorijų (3 komplektai) įkūrimas sukurs prielaidas efektyvesnėms ir kokybiškesnėms visų studijų programų studentų specialybės užsienio kalbų studijoms. 2. Kokybiškam mokymui(si) skirtų integruotų didaktinių technologijų laboratorijų (4 komplektai) įrengimas, užtikrins inovatyvių, interaktyvių mokymosi metodų, aplinkų taikymą, inovatyvių studijų organizavimo formų bei būdų diegimą. 3. Inovatyvių, interaktyvių meno technologijų laboratorijų (3 komplektai) įrengimas sukurs prielaidas: mažinti technologinę atskirtį nuo pažangių tokio tipo (menų) mokyklų Europoje; įsteigti studijų ir verslo praktikų vietą; efektyviau organizuoti studijas Menų ir kitų ŠU fakultetų studentams.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-18-V-02-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-02-01
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-02-01
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą