Telšių miesto Baltijos g. rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-02-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Telšių rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
478 995,55 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Telšių rajono savivaldybė prioritetinių projektų eilėje yra numačiusi atlikti Baltijos gatvės rekonstrukciją. Ši veikla atitinka pagal priemonę VP2-4.4-SM-02-R finansuojamų projektų reikalavimus ir gali būti finansuojama tik iš šiai priemonei skirtų lėšų. Šio projekto pagrindinis tikslas - gerinti ir plėsti transporto infrastruktūrą, pritaikant ją augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir kurti verslui palankią aplinką. Baltijos gatvė yra pietinėje miesto dalyje, individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale. Baltijos gatvė kerta vieną iš pagrindinių miesto Muziejaus gatvę, kuri jungia Muziejaus kvartalą su miesto centru. Žvyro danga duobėta, nelygi, išdaužyta. Dėl prastos ir susidėvėjusios apšvietimo sistemos kyla pavojus pėsčiųjų saugumui. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas: formuoti kelių transporto saugaus eismo sistemą, stiprinti eismo dalyvių saugumo prevenciją, gerinti eismo reguliavimo sąlygas, modernizuoti kelių infrastruktūrą (gerinti jos geometriją ir tobulinti dangą), įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones. Projektas taip pat atitinka Telšių rajono 2004–2020 metų plėtros strateginio plano nuostatas. 2010 m. rugsėjo 30 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-335 pritarta projekto įgyvendinimui ir kofinansavimui.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP2-4.4-SM-02-R-81
Paraiškos kodasVP2-4.4-SM-02-R-81-013
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Telšių raj.

<< Grįžti į paieškos formą