“KTU Elektros ir valdymo inžinerijos, Telekomunikacijų ir elektronikos bei Informatikos fakultetų reorganizacija, siekiant gerinti studijų kokybę”

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-03-24
Prašoma lėšų suma:
3 620 250,23 €
Skirtas finansavimas
3 620 250,23 €
Iš jo ES dalis:
3 077 212,7 €

Projekto metu bus remontuojamos studijoms taip reikalingos patalpos, atnaujinamas kompiuterinis tinklas, įrengiamas pastatų vedinimas, įsigyjama pažangi ir šiuolaikinius rinkos poreikius atitinkanti studijoms reikalinga įranga ir baldai. Taip pat sujungiami du KTU fakultetai - Elektros ir valdymo inžinerijos bei Telekomunikacijų ir elektronikos, padarant vieną – Elektros ir Elektronikos fakultetą, reorganizuojamas Informatikos fakultetas. Projekto metu patalpų remontavimas leis atnaujinti 14 mokomųjų laboratorijų ir naujai įsteigti 20 mokomųjų laboratorijų. Iš atnaujintų ir naujai įsteigtų laboratorijų, 9 esamos laboratorijos ir 17 naujai įsteigtų laboratorijų būs aprūpintos projekto metu įgyta pažangia įranga. Projekto tikslinę grupę sudaro: studentai (I ir II studijų pakopos), dėstytojai, dėstantys studentams. Projekto įgyvendinimas leis spręsti šias pagrindines problemos: 1. Aukštos kvalifikacijos elektronikos, informacinių technologijų ir telekomunikacijų, elektrotechnikos specialistų trūkumas/poreikis rinkoje. 2. Nepakankama specialistų parengimo atitiktis darbo rinkos poreikiams. 3. Pasenusi ir šiuolaikinių studijų procesui keliamų reikalavimų neatitinkanti studijų infrastruktūra (patalpos, įranga, kompiuteriniai tinklai). 4. Nepakankamas atitikinimas techniškųjų mokslų studijų procesui griežtėjantiems kokybiniams reikalavimams (kompleksiškumo studijų programose stoka); 5. Nepakankamas universiteto struktūrinių padalinių valdymo efektyvumas.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-18-V-02-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-01-31
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-01-31
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą