Biocidinių produktų valdymo sistemos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
912 303,06 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto poreikis: Būtina suderinti biocidinių produktų valdymo veiklos algoritmus su besikeičiančiomis socialinėms ir ekonominėms sąlygomis bei naujomis reglamentavimo tendencijomis ES mastu. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos yra nacionalinė biocidinių produktų kompetentingoji institucija. Problema: Biocidiniai (lot. ,,žudantys gyvybę“) produktai yra cheminiai ar biologiniai mišiniai, skirti kontroliuoti kenksmingus organizmus. Kenksmingi organizmai – tai žmogaus sveikatai, veiklai, gaminamiems ar naudojamiems produktams kenkiantys organizmai; taip pat organizmai, kenkiantys gyvūnams ar aplinkai. Nepaisant sumažėjusių valstybės ekonominių galimybių biocidinių produktų valdymo sistema turi užtikrinti jų saugą ir efektyvumą; sprendimai dėl jų autorizacijos, rinkos ir naudojimo priežiūros turi būti pagrįsti, aiškūs, atliekami pagal vieningus principus visoje ES. Trūksta metodikų, rekomendacijų, veiklos algoritmų, nepakankamai vykdoma visuomenės sveikatos problemų ir priežiūros stebėsena tiek nacionaliniu, tiek vietos lygiu, tiek tarp skirtingų institucijų. Tobulintina teisinė bazė.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-02-V-05
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-02-V-05-004
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2011-02-19
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:

<< Grįžti į paieškos formą