Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
9 508 225,21 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Šiauliai-ilgametes pramonės tradicijas išlaikęs miestas. Ir šiandien pramonė yra labai svarbus miesto ekonomikos sektorius. Šiaulių pramoninio parko plėtros projektu siekiama skatinti ekonominį Šiaulių miesto vystymąsi, tuo prisidedant prie Šiaulių miesto bei viso regiono gyventojų sukuriamos ekonominės vertės bei ekonominės gyvenimo gerovės didinimo. Projekto finansinė-ekonominė analizė parodė, kad projektas Savivaldybei yra finansiškai neatsiperkantis, tačiau atsiperkantis visos valstybės mastu, vertinant pagal valstybės biudžeto mokestines pajamas. Projektas atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos (2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 2.4 uždavinį „Viešųjų teritorijų pritaikymas investicijoms pritraukti“ – toliau „Invest LT“). Projekto tikslas - plėtoti pramoninio parko infrastruktūrą ir sudaryti tinkamas sąlygas investicijų pritraukimui. Projekto metu planuojama įrengti infrastruktūrą reikalingą įmonių veiklai 165 ha teritorijoje. Šio, pramoninio parko plėtros, projekto metu numatomi inžinerinių tinklų (vanentiekio, buitinių nuotekų, paviršinių nuotekų) ir susisiekimo komunikacijų su apšvietimu ir ryšių kanalizacija įrengimo darbai. Visas projekto veiklas planuojama įgyvendinti per 24 mėnesius. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2010 m. spalio 21 d. sprendimu Nr.T-308 pritarė projektui ir netikamų išlaidų finansavimui. Pramoninis parkas tiesiogiai prisidės prie palankesnės investicinės aplinkos kūrimo ir pramonės plėtros mieste, pasiūlydamas potencialiems investuotojams: reikalingo dydžio sklypą, reikalingą infrastruktūrą, patrauklią vietą pramoninei veiklai darnios plėtros požiūriu bei papildomas paslaugas ir konsultavimą.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:INVEST LT
Kvietimo numerisVP2-2.4-ŪM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-2.4-ŪM-01-V-01-009
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą