LCC tarptautinio universiteto Verslo administravimo, Psichologijos ir Anglų kalbos studijų proceso optimizavimas įdiegiant interaktyvias mokymo ir mokymosi technologijas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-04-01
Prašoma lėšų suma:
302 023 €
Skirtas finansavimas
302 023 €
Iš jo ES dalis:
302 023 €

Prastėjanti demografinė situacija Lietuvoje įtakoja mažėjantį studentų skaičių, tačiau LCC jau kelerius metus stebimas studentų skaičiaus didėjimas. Dėl to, dėstytojams vis sudėtingiau taikyti lanksčius mokymo metodus, kurie atitiktų kiekvieno studento poreikius. Siekdamas palaikyti aukštą studijų kokybę, dėl nepakankamo studijų sistemos efektyvumo, universitetas dalies studentų pernai buvo priverstas atsisakyti. Pagrindinė LCC tarptautinio universiteto studijų problema – interaktyvių informacinių technologijų trūkumas studijų procese bei neekonomiškas dalomosios medžiagos rengimas. Paskaitos universitete organizuojamos neturint jų tęstinumą užtikrinančių technologijų, Anglų kalbos studijų programos studentams trūksta sąlygų vertimo įgūdžių lavinimui. Dalomoji medžiaga yra ruošiama kiekvienai paskaitai ir kiekvienam studentų kursui. Šios medžiagos paruošimas yra neekonomiškas (sunaudojama apie 100 000 popieriaus lapų per mėnesį) ir imlus laikui. Pagrindinis projekto tikslas – gerinti LCC tarptautinio universiteto infrastruktūrą, optimizuojant mokymo ir mokymosi procesą Verslo administravimo, Psichologijos, Anglų kalbos bei Teologijos studijų programose, siekiant atitikties universiteto misijai ir uždaviniams. Siekiant projekto tikslo, įgyvendinamas uždavinys – mokymo ir mokymosi proceso modernizavimas, siekiant užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą. Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius, bus vykdomos dvi projekto veiklos: technikos, skirtos interaktyviajam mokymo proceso organizavimui, įsigijimas ir diegimas ir įrangos, anglų kalbos mokymo ir mokymosi proceso modernizavimui įsigijimas ir diegimas. Pagrindinės projekto tikslinės grupės: Lietuvos ir užsienio studentai ir LCC tarptautinio universiteto dėstytojai. Projekto įgyvendinimas prisidės prie LCC universiteto misijos ir veiklos uždavinių įgyvendinimo.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-18-V-02-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-02-17
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-02-21
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą