Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės gerinimui

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos žemės ūkio universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-04-19
Prašoma lėšų suma:
1 637 447,29 €
Skirtas finansavimas
1 637 447,22 €
Iš jo ES dalis:
1 465 084,35 €

Lietuvos žemės ūkio universitetas, valstybinė aukštoji universitetinė mokslo ir studijų institucija, rengianti žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus, planuoja įgyvendinti studijų infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektą. Projekto atsiradimą lėmė prasta dabartinė studijų infrastruktūros būklė, nusidėvėjimas ir nepakankamumas (ribotas mokomųjų laboratorijų aprūpinimas aparatūra, trūksta šiuolaikiškai įrengtų auditorijų, specializuotų įgūdžių formavimo mokomosios įrangos, informacinių technologijų priemonių), prasta bibliotekos infrastruktūros būklė bei dėl to sumažėjusi studijų kokybė ir patrauklumas. Siekiant spręsti šias problemas, projekto metu bus vykdomos veiklos, susijusios su studijoms ir bibliotekai skirtų patalpų remontu, baldų, bazinės įrangos ir informacinių technologijų priemonių studijoms įsigijimu. Projektas įgyvendinamas Lietuvos žemės ūkio universitete, Kauno raj., Akademijoje. Tikslinės grupės - pagr. ir magistrantūros studijų programų studentai, dėstytojai. Atnaujinus ir išplėtojus studijoms skirtą infrastruktūrą, projektas sukurtų žymią pridėtinę vertę: būtų pagerinta vykdomų studijų programų kokybė bei sudaromos reikiamos sąlygos įgyvendinti naujas, patobulintas studijų programas, didinti studijų tarptautiškumą. Bus sukurtos geresnės žemės ūkio, miškininkystės specialistų rengimo sąlygos, sumažės protų nutekėjimas. Kadangi Lietuvos žemės ūkio universitetas taps konkurencingesne aukštąja mokykla, universitetas galės sėkmingiau konkuruoti su užsienio aukštosiomis mokyklomis, prisidės skatinant abiturientus studijuoti, gyventi ir dirbti Lietuvoje. Sumažėtų aukštojo išsilavinimo sistemos patiriami nuostoliai dėl netinkamos studijų kokybės. Projektas prisidėtų prie bendrojo aukštojo mokslo plėtros tikslo – sukurti geros kokybės aukštąjį išsilavinimą teikiančią studijų sistemą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-18-V-02-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-01-13
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-03-01
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.

<< Grįžti į paieškos formą